SG – Ks. Maravilla: “Formować świeckich partnerów naszej misji”
Wyróżniony

02 sierpień 2021

(ANS – Rzym) – “Poprzez sakrament Chrztu wszyscy chrześcijanie należą do ludu Bożego i uczestniczą w misji Kościoła. Każdy świecki, wraz z konsekrowanymi kobietami i mężczyznami oraz klerem, jest współodpowiedzialny za misję Kościoła”. Tak stwierdza ks. Alfred Maravilla SDB, radca generalny ds. misji, w swoim przesłaniu, które zamieścił na łamach sierpniowego numeru misyjnego pisma “Cagliero 11”. Poniżej przytaczamy jego refleksję dotyczącą roli świeckich w Kościele. 

Świeccy ponoszą współodpowiedzialność w Kościele nie jako ‘współpracownicy kapłanów’, ale jako ‘współodpowiedzialni’ za bycie i działanie Kościoła poprzez swoją troskę o życie i misję Kościoła. Jak zaczyn sprawia, że ​​chleb rośnie od wewnątrz, tak świeccy są wezwani do niesienia Chrystusa światu od wewnątrz; do ewangelizowania go od wewnątrz.  

Tak więc być świeckim katolikiem nie oznacza jedynie być zaangażowanym w świeckie funkcje. W odróżnieniu od kleru i osób konsekrowanych uprzywilejowane pole świeckich znajduje się, w pewnym sensie, na zewnątrz Kościoła: zajmować odważne i prorocze postawy w obliczu korupcji i grzesznych struktur naszego obecnego społeczeństwa i przepoić jego sektory społeczne, polityczne i gospodarcze wartościami chrześcijańskimi, aby mogło być przekształcane od wewnątrz.

Pamiętajmy, że powołanie świeckich jest dewaluowane zarówno wtedy, gdy duchowieństwo i osoby konsekrowane działają i żyją jak świeccy, jak i wtedy, gdy świeccy są traktowani jako podrzędni i są obciążeni zadaniami i cechami właściwymi duchowieństwu. Papież Franciszek ostrzegł nas przed ‘podwójnym grzechem’. Jedna forma pojawia się wtedy, gdy księża klerykalizują świeckich, a druga – kiedy świeccy chcą być sklerykalizowani!  

Jako salezjanie i świeccy współpracujemy z Kościołem w wypełnianiu jego misji ewangelizacyjnej (Mt 28,19-20), zwłaszcza czyniąc to poprzez nasze główne zadanie głoszenia Ewangelii młodzieży. Dajemy im możliwość, by nie tyle „więcej mieć”, ale „być więcej”, budząc ich sumienia poprzez Ewangelię.

Życie misyjnym duchem Księdza Bosko oznacza przejście od rozumienia świeckich jako zwykłych współpracowników do traktowania ich jako świeckich partnerów w posłannictwie. Inwestując w formację charyzmatyczną naszych partnerów świeckich w posłannictwie, ubogacamy Kościół lokalny charyzmatem Księdza Bosko i budujemy go.

Pytania w kontekście refleksji i dzielenia się spostrzeżeniami:

•      W jaki sposób możemy wesprzeć komunię w misji świeckich i salezjanów w naszej Wspólnocie Wychowawczo-Duszpasterskiej?

•      W jaki sposób możemy wzmocnić specyficzną tożsamość świeckich i salezjanów w naszej Wspólnocie Wychowawczo-Duszpasterskiej?

InfoANS

ANS - “Agencja iNfo Salezjańska” - jest periodykiem wielotygodniowym telematycznym, organem komunikacji Zgromadzenia Salezjańskiego, zapisanym w Rejestrze Trybunału Rzymskiego pod nr 153/2007.

Ta witryna używa plików cookies także osób trzecich w celu zwiększenia pozytywnego doświadczenia użytkownika (user experience) i w celach statystycznych. Przewijając stronę lub klikając na któryś z jej elementów, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookies. Chcąc uzyskać więcej informacji w tym względzie lub odmówić zgody, kliknij polecenie „Więcej informacji”.