Dom Generalny – Salezjańskie towarzyszenie osobiste
Wyróżniony

26 październik 2017

(ANS – Rzym) – Salezjańskie towarzyszenie osobiste to, krótko mówiąc, relacja, jaka łączyła Księdza Bosko z każdym z jego chłopców. Dzisiaj w Zgromadzeniu zaczyna na nowo budzić zainteresowanie ta jego praktyka w życiu codziennym duszpasterstwa młodzieżowego w 1771 domach, które tworzą Zgromadzenie (102 placówki), a zwłaszcza w 342 wspólnotach formacji początkowej.  

ks. Silvio Roggia SDB

Dlatego też przede wszystkim chciano wysłuchać tych, którzy obecnie bezpośrednio mają do czynienia z procesami towarzyszenia, stając się niejako “ekspertami” w tej dziedzinie, tj. tych, którzy mają do czynienia z tym doświadczeniem od prenowicjatu do końca kwinkwenium.

Dano do wypełnienia 20-stronicowy kwestionariusz namłodszej części Zgromadzenia, do której dołączyła dość znaczna grupa osób im towarzyszących (538) z wszystkich (siedmiu) salezjańskich regionów; ogółem zwrócono się do około 4000 salezjanów.

Studia, które zostaną przeprowadzone na poziomie specjalistycznym w najbliższych miesiącach, pozwolą uzyskać wskaźniki i ważne informacje, które nabierają jeszcze większego znaczenia w świetle Wiązanki Przełożonego Generalnego na rok 2018 i najbliższego Synodu, który odbędzie się w październiku 2018 r., gdzie towarzyszenie młodzieży znajduje się w centrum uwagi.  

Już wstępne przyjrzenie się tym odpowiedziom pozwala na podanie pierwszych, interesujących danych. Na ogólną liczbę ponad 4 tys. przekazanych kwestionariuszy, 3190 zostało wypełnionych przez współbraci, nowicjuszy i prenowicjuszy, którzy mają mniej niż 31 lat życia. Ogólna liczba salezjanów to lekko ponad 14 500 osób. Oznacza to, że wśród salezjanów znaczącą liczbę stanowią ludzie młodzi, od których solidnej i ugruntowanej tożsamości salezjańskiej zależy przyszłość Zgromadzenia.

Innym znaczącym wskaźnikiem jest język. Kwestionariusz został przesłany w 6 językach, ale odpowiedzi w języku angielskim stanowiły 52,5% całości; to może pomóc zrozumieć, w jakim kierunku pójdzie Pobożne Towarzystwo Salezjańskie w najbliższych dziesięciu latach.

Te kwestionariusze wskazują także na wielkie otwarcie na towarzyszenie duchowe; 70% respondentów stwierdziło, że zaczęło tę drogę w czasie formacji początkowej, stąd odwołanie się do znaczenia jakości tych pierwszych kroków, które znaczą i ukierunkowują całą przyszłą drogę.

I na koniec, wśród apeli, jakie wypływają z odpowiedzi przesłanych przez młodych salezjanów w formacji początkowej ze wszystkich inspektorii (100%!), wyłania się sugestia co do lepszych kwalifikacji osób im towarzyszących. Jest to apel, który dotyczy wszystkich, ponieważ towarzyszenie, jako wychowawców i duszpasterzy, wpisuje się we własny charyzmat Salezjanów Księdza Bosko.

InfoANS

ANS - “Agencja iNfo Salezjańska” - jest periodykiem wielotygodniowym telematycznym, organem komunikacji Zgromadzenia Salezjańskiego, zapisanym w Rejestrze Trybunału Rzymskiego pod nr 153/2007.

Ta witryna używa plików cookies także osób trzecich w celu zwiększenia pozytywnego doświadczenia użytkownika (user experience) i w celach statystycznych. Przewijając stronę lub klikając na któryś z jej elementów, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookies. Chcąc uzyskać więcej informacji w tym względzie lub odmówić zgody, kliknij polecenie „Więcej informacji”.