Brazylia – Czy możliwa jest “edukomunikacja” w parafiach?
Wyróżniony

31 październik 2017

(ANS – Brasilia) – Współczesny świat stoi pod znakiem komunikacji społecznej, a młode pokolenia wzrastają i rozwijają się w środowiskach cyfrowych. Konieczna jest edukacja w zakresie komunikacji społecznej. W kontekście szkolnym jest to możliwe i do zrealizowania, a czy w kontekście parafialnym można mówić o “edukomunikacji”?  

s. Márcia Koffermann CMW

Nie tylko jest możliwe, ale jest konieczne, aby Kościół skierował swoje wejrzenie na komunikację społeczną, ponieważ ostatecznie ewangelizowanie oznacza przekaz. A za przekazywanie Ewangelii jest odpowiedzialny każdy chrześcijanin. Nakaz misyjny, by iść i ewangelizować wszystkie narody, stoi u korzeni i podstaw chrześcijaństwa. Jak czytamy w  encyklice papieża Jana Pawła II Redemptoris Missio: Pierwszymareopagiemwspółczesnym jest świat środków przekazu (...). Nie wystarcza zatem używać ich do szerzenia orędzia chrześcijańskiego i Magisterium Kościoła, ale trzeba włączyć samo orędzie w tę nową kulturę”.

Porozumiewać się: kultura młodzieży   

Można zauważyć, że kultura komunikacji społecznej jest bezpośrednio ukierunkowana na sposób, w jaki młodzi żyją, odnoszą się do siebie, organizują swój czas, postrzegają świat. Myślenie o edukacji w zakreskie komunikacji społecznej (edukomunikacji) w środowisku kościelnym to najlepszy sposób zbliżenia się do kultur młodzieżowych i uczynienia Ewangelii czymś znaczącym dla młodzieży.  

Wielkim celem “edukomunikacji” jest stworzenie ekostystemów komunikacji – tj. edukacyjnych i ewangelicznych środowisk, o klimacie rodzinnym, które pozwolą doświadczyć sensu wspólnoty. W tym znaczeniu każda parafia, każda wspólnota kościelna może być uważana za ekosystem, w którym każda osoba, każde zrealizowane działanie, każde wypowiedziane słowo i każdy wybór będą zasadniczymi elementami konstytutywnymi, które będą określać to, co chcemy przekazać.

Ewangelizować oznacza komunikować

Warto zastanowić się nad tym, czy nasze parafie są w stanie przyjąć te nowe kultury młodzieżowe. Młodzi chcą być głównymi bohaterami, podmiotami procesów, chociaż często mają trudność z dopasowaniem się do zinstytucjonalizowanych wzorców. Jeśli ewangelizować oznacza komunikować, kto lepiej pojmie komunikację od ludzi młodych?

Stałe wykorzystanie technik cyfrowych zmienia sposób, w jaki ludzie młodzi odczytują świat. Słowa często wydają się odpychające, w świecie mediów obraz zastępuje tysiąc słów. Tutaj spotykamy pierwsze wyzwanie. Chrześcijaństwo jest religią bazującą na Słowie, tak więc jak wychowywać ludzi młodych do słuchania Słowa, zarówno Słowa Bożego, jak i znaków Bożych w swoim życiu? I jeszcze jedno: w jaki sposób wykorzystać całą kulturę obrazu, która stanowi charakterystyczną cechę katolicyzmu?  

InfoANS

ANS - “Agencja iNfo Salezjańska” - jest periodykiem wielotygodniowym telematycznym, organem komunikacji Zgromadzenia Salezjańskiego, zapisanym w Rejestrze Trybunału Rzymskiego pod nr 153/2007.

Ta witryna używa plików cookies także osób trzecich w celu zwiększenia pozytywnego doświadczenia użytkownika (user experience) i w celach statystycznych. Przewijając stronę lub klikając na któryś z jej elementów, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookies. Chcąc uzyskać więcej informacji w tym względzie lub odmówić zgody, kliknij polecenie „Więcej informacji”.