Francja – “System prewencyjny to styl samego Księdza Bosko”
Wyróżniony

01 marzec 2018

(ANS – Nicea) – Czy Ksiądz Bosko naprawdę opracował metodę wychowawczą? 12 marca 1877 roku w Nicei Ksiądz Bosko tak nazwał swój projekt: “System prewencyjny w wychowaniu młodzieży”.Te kilka stronic są jedynymi, na których Ksiądz Bosko nakreślił teorię swojej metody wychowawczej.

Jak zauważył w ostatniej konferencji ks. Jean-Marie Petitclerc, salezjanin, słowo “system” nie jest rozpatrywane w znaczeniu “systematyczny”, ale we współczesnym znaczeniu “systemowy”, jako zespół elementów połączonych ze sobą w taki sposób, że jeśli jeden z nim zostanie zmieniony, odczują to także pozostałe. Ten system został określony jako “prewencyjny”, a nie “represyjny”. I motyw, jakim kierował się Ksiądz Bosko, zasadzał się całkowicie na słowach św. Pawła: “Miłość cierpliwa jest, łaskawa jest... Wszystko znosi, wszystkiemu wierzy, we wszystkim pokłada nadzieję, wszystko przetrzyma” (1 Kor 13).

Obecność wychowawcy w stosunku do wychowanka jest obecnością przyjazną, ubogacającą i dobroczynną, a nie zwykłym nadzorem. “System prewencyjny czyni ucznia przyjacielem, który widzi w swoim wychowawcy dobroczyńcę, który udziela mu rad i który chce go uczynić lepszym” – wyjaśnia Ksiądz Bosko.

Także w świecie wychowania rządzą prawa. W systemie prewencyjnym przestrzenią wychowawczą zarządzają jednocześnie zaufanie i zasady. “Wychowywać w stylu Księdza Bosko nie oznacza żadnego karania, ale karanie po salezjańsku” – wyjaśnia ks. Petitclerc. “To właśnie tutaj miłość wychowawcza (amorevolezza) staje się kluczowa. Dzieje się tak, ponieważ jesteś cenny w moich oczach, które ganią to zachowanie, które ma swoje negatywne konsekwencje dla ciebie i dla twojego środowiska”.

Ksiądz Bosko opierał tę swoją budowlę wychowania na triadzie: rozum, religia i miłość wychowawcza (amorevolezza). Rozum oznaczał odrzucenie autorytaryzmu i to, że wychowawca ma zawsze umiejętnie poznać swojego rozmówcę. Z religią Ksiądz Bosko łączył chrześcijańskie i religijne wychowanie oraz praktykę sakramentów i Eucharystii; w środowisku, które nie jest chrześcijańskie, należy uwzględnić znaczenie życia i zasad etycznych. I na koniec, gdy chodzi o miłość chrześcijańską, oznacza ona serdeczną dobroć, która daje odczuć wychowankowi, że jest kochany. “Salezjański wychowawca wzoruje się na łagodnym św. Franciszku Salezym” – powiedziałby Ksiądz Bosko.

Trzeba uważać, by nie ograniczyć systemu prewencyjnego do tych kilku stronic napisanych w Nicei. Przedstawia on bowiem styl samego Księdza Bosko: zespół zachowań, przekonań, działań, środków, interwencji, metod i struktur.

Źródło: Don Bosco Aujourd’hui

InfoANS

ANS - “Agencja iNfo Salezjańska” - jest periodykiem wielotygodniowym telematycznym, organem komunikacji Zgromadzenia Salezjańskiego, zapisanym w Rejestrze Trybunału Rzymskiego pod nr 153/2007.

Ta witryna używa plików cookies także osób trzecich w celu zwiększenia pozytywnego doświadczenia użytkownika (user experience) i w celach statystycznych. Przewijając stronę lub klikając na któryś z jej elementów, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookies. Chcąc uzyskać więcej informacji w tym względzie lub odmówić zgody, kliknij polecenie „Więcej informacji”.