Hiszpania – Edukacja katolicka to inwestycja opłacalna dla społeczeństwa
Wyróżniony

01 czerwiec 2018

(ANS ­ – Madryt) – Edukacja katolicka to jedno z najważniejszych pól działalności Kościoła w Hiszpanii. I jest to także działalność, która przynosi korzyści ekonomiczne dla społeczeństwa. Potwierdza to pewne studium dotyczące wpływu działalności edukacyjnej Kościoła, jakie przedstawiło Biuro ds. transparentności działań Konferencji Episkopatu Hiszpanii. Prezentacja miała miejsce w salezjańskiej szkole “Santo Domingo Savio” w Madrycie.

To studium, opracowane przez firmę konsultingową “PricewaterhouseCoopers” (PwC) w oparciu o dane z 2016 roku, wykazuje, że inwestowanie państwa i społeczeństwa w katolickie ośrodki edukacyjne w kraju sięgały w tym roku 4.866 milionów euro, co w efekcie przynosi korzyść w granicach 19.735 milionów euro. A poza tym, zauważono, że każde euro zainwestowane w edukację katolicką zwraca się czterokrotnie z korzyścią dla społeczeństwa.

Około 1,5 miliona uczniów w Hiszpanii uczęszcza do 2.591 ośrodków kształcenia nieuniwersyteckiego (szkoła podstawowa, średnia, kursy bakalaureatu) o charakterze katolickim, w których pracuje 102.476 nauczycieli. Do nich dochodzi 15 uniwersystetów i jedno ateneum związane z Kościołem, które w sumie kształcą dalsze 87.425 osób.

To studium wykazuje zaangażowanie Kościoła w Hiszpanii na polu przejrzystości działań, a jednocześnie – dowartościowuje pracę, jaką ten realizuje z pożytkiem dla społeczeństwa. Ester Martín, dyrektor Biura ds. transparentności działań Konferencji Episkopatu Hiszpanii, stwierdziła: “Nie chodzi tu tylko o podanie danych, ale te są istotne, wymowne i rzucają światło”.  

María Luz Castilla, odpowiedzialna za to studium z ramienia “PwC”, wyjaśniła, że metoda, jaka została tutaj zastosowana, cieszy się wielkim międzynarodowym uznaniem. W tym przypadku uwzględniono takie parametry, jak procent uczniów przedwcześnie kończących naukę, poziom bezrobocia i zdolności ekonomiczne osób, które ukończyły szkoły katolickie. 

Szkoły salezjanów i córek Maryi Wspomożycielki w Hiszpanii stanowią jedną z największych sieci edukacyjnych nieakademickich w tym kraju. Oba te zgromadzenia kierują i prowadzą 138 szkół, do których uczęszcza 96 tys. uczniów i w których uczy 6.235 nauczycieli. Do nich dochodzi 60 ośrodków kształcenia zawodowego, w których kształci się 18.700 uczniów, a naucza ponad 1400 nauczycieli. Działają także: “Centro de Enseñanza Superior Don Bosco” w Madrycie i “Escuela Universitaria Salesiana de Sarrià” w Barcelonie, w których naukę pobiera około 1500 studentów.

InfoANS

ANS - “Agencja iNfo Salezjańska” - jest periodykiem wielotygodniowym telematycznym, organem komunikacji Zgromadzenia Salezjańskiego, zapisanym w Rejestrze Trybunału Rzymskiego pod nr 153/2007.

Ta witryna używa plików cookies także osób trzecich w celu zwiększenia pozytywnego doświadczenia użytkownika (user experience) i w celach statystycznych. Przewijając stronę lub klikając na któryś z jej elementów, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookies. Chcąc uzyskać więcej informacji w tym względzie lub odmówić zgody, kliknij polecenie „Więcej informacji”.