Angola – Salezjanin koadiutor: styl życia znaczony doświadczeniem Chrztu i naśladowaniem Jezusa
Wyróżniony

14 grudzień 2018

(ANS – Luanda) – Propozycja Jezusa, o której czytamy, nad którą rozmyślamy i którą żyjemy, pochodzi z Ewangelii. Każdego dnia zanurzamy się w te stronice, aby spotkać Nauczyciela i praktykować dobry styl życia w naszej codzienności. W XIX wieku, we Włoszech, pewien młody człowiek, który nazywał się Jan Bosko, podjął tę ewangeliczną przygodę, stając się kapłanem i poświęcając najuboższym chłopcom. Wyobrażał on sobie Salezjanów Księdza Bosko jako zagromadzenie zakonne, które charakteryzuje życie wspólnotowe kleryków i laików (kapłanów i koadiutorów), którzy podzielają wspólne posłannictwo. Ta jego oryginalna idea stała się propozycją zakonnego życia.

Pan José Enrique Sobrero Bosch SDB

Trzeba podkreślić, że ten sposób życia, ten styl życia, został zdefiniowany i dokładnie nakreślony w doświadczeniu Chrztu i naśladowaniu Jezusa.

Komponenty, tworzące wspólnotę zakonną, wyrażają się na dwa sposoby: komponent klerycki i komponent laicki. Mowa tu o osobach, które przeżywają wspólnie swoje powołanie (życie zakonne, życie salezjańskie) i szczególnym powołaniu (kapłan czy koadiutor). Obaj są zakonnikami, osobami konsekrowanymi, dopełniającymi się w życiu wspólnym, w posłannictwie i w świadectwie rad ewangelicznych posłuszeństwa, czystości i ubóstwa.

Tak więc salezjanin koadiutor jest osobą konsekrowaną, zakonnikiem laikiem, który żyje we wspólnocie zakonnej wraz z salezjanami kapłanami i diakonami. Koadiutorzy i kapłani pracują razem, modlą się razem, żyją ze sobą w komunii swojej konsekracji zakonnej, angażują się w doskonalenie własnego chrztu. Uwypuklamy tę komplementarność, by zachować ten obraz wspólnoty, jakiego chciał sam Ksiądz Bosko. Jeśli weźmiemy pod uwagę tylko jeden komplement, będziemy mieć niepełną wizję salezjańskiego powołania konsekrowanego.

Salezjanin koadiutor wiedzie życie zakonne bogate w wiarę, uczucie, radość i pokorę, wypełniając różne zadania, jakie mu zostają powierzone i które wykonuje.

Salezjanin koadiutor jest nosicielem autentycznej laickości w szczegółach codziennego życia. Te detale służby i dobrego humoru pomagają każdemu członkowi wspólnoty w wypełnianiu własnej roli wytrwalej i z większym oddaniem. W ten sposób kapłan będzie zawsze gotów głosić, celebrować i troszczyć się o dusze.

Salezjanin koadiutor jest także znakiem braterstwa we wspólnocie – jest to jego ewidentny wkład. Młodzi i świeccy postrzegają go jako osobę, która oddaje się zajęciom zawodowym i duszpasterskim.

Pewnego dnia jakiś człowiek młody mi powiedział: “Salezjanin koadiutor jest osobą, która siedzi blisko nas w czasie Mszy św.”. Pomyślałem wtedy, że konsekracja salezjanina laika pozwala mu darować siebie wszystkim, w każdym miejscu i w każdej chwili. Ta dyspozycyjność, która rodzi się ze spotkania z Jezusem i stale do Niego powraca, jest wyrazem służby i komplementarności w stosunku do innych członków salezjańskiej wspólnoty wychowawczo-duszpasterskiej.

Salezjanin koadiutor jest osobą, która odkrywa siebie w codziennym życiu, pracując i modląc się.

InfoANS

ANS - “Agencja iNfo Salezjańska” - jest periodykiem wielotygodniowym telematycznym, organem komunikacji Zgromadzenia Salezjańskiego, zapisanym w Rejestrze Trybunału Rzymskiego pod nr 153/2007.

Ta witryna używa plików cookies także osób trzecich w celu zwiększenia pozytywnego doświadczenia użytkownika (user experience) i w celach statystycznych. Przewijając stronę lub klikając na któryś z jej elementów, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookies. Chcąc uzyskać więcej informacji w tym względzie lub odmówić zgody, kliknij polecenie „Więcej informacji”.