Włochy – Projekt “NET4GROW”
Wyróżniony

19 grudzień 2019

(ANS – Lombriasco) – Na zakończenie “Expo Lombriasco AgriCultura 2019”, które przebiegało pod hasłem: “Przywrócić ziemię ludziom młodym, rolnictwo dla życia”, został zaprezentowany projekt “Net4Grow”, realizowany w ramach współpracy salezjańskiej szkoły rolniczej z Lombriasco, Stowarzyszenia “Plaza Argentina”, salezjańskich szkół rolniczych na świecie, byłych wychownków/wychowanek salezjańskich, przedsiębiorstw i fachowców z sektora rolniczego, którego celem jest zachowanie i rozwój kształcenia w zakresie rolnictwa oraz opracownie wspólnych projektów na rzecz rozwoju lokalnej społeczności.

Struktura

Za stronę produkcyjną w projekcie “Net4Grow” i inicjatywy z nią związane odpowiada Salezjańska Szkoła Rolnicza w Lombriasco, którą kieruje dyrektor ks. Marco Casanova (krzewiciel charyzmatu Księdza Bosko o zasięgu uniwersalnym) i Stowarzyszenie “Plaza Argentina”, którym zawiaduje Daniel Ormeno (referent i koordynator projektu salezjańskich szkół salezjańskich na świecie).  

Do tego dochodzą inne znaczące podmioty, takie jak salezjańska NGO “VIS - Volontariato Internazionale per lo Sviluppo”, środowisko badawczo-naukowe Instytutu “ISIRES” w Turynie, Uniwersytet Rolniczy “DISAFA” w Turynie, “Agrimana”, biuro koordynujące pracę techników rolniczych, agronomów i weterynarzy, a także – ekipa “A-Studio” w Turynie, promująca innowację w rolnictwie, a przede wszystkim – grupa przedsiebiorców z sektora rolniczego, rolniczo-przemysłowego i rolniczo-spożywczego, tak bardzo bliskiego samemu Księdzu Bosko.  

Misja

Po zapoznaniu się z działalnością i uwzględnieniu specyfiki każdej z grup, doszło do wypracowania projektu, który jest bardzo użyteczny dla regionu Monferrato, całych Włoch, a także krajów, w których realizowane jest posłannictwo wychowawcze Księdza Bosko, co zachodzi przede wszystkim za pośrednictwem szkół kształcących w takich dziedzinach, jak rolnictwo, hodowla zwierząt domowych, produkcja rolniczo-przemysłowa i spożywcza, innowacja, zdrowe żywienie, przemysł restauracyjny.   

Projekt ten bazuje na już realizowanych programach w ramach alternatywy “szkoła-praca”, kursów szkolenia zawodowego, wymian kulturowych, w których biorą udział uczniowie i absolwenci szkół oraz nauczyciele i fachowcy, którzy mają możliwość odbycia szkoleń w różnych przedsiębiorstwach we Włoszech i za granicą.

 

Cele “Net4grow”

1. Umożliwić odbycie praktyk zawodowych.

2. Umożliwić udział uczniów w wymianie kulturowej.

3. Realizować wzajemną wymianę specjalistycznej wiedzy.

4. Zaangażować się w projekty dotyczące zatrudnienia młodzieży w sektorze rolniczym.

5. Zintegrować współpracę w ramamch sieci przedsiębiorstw, innych zainteresowanych stron oraz szkół realizujących określone programy.

6. Organizować akcje promujące przedsiębiorczość.

7. Stać się członkiem sieci byłych wychowanków i wejść w możliwe relacje.  

Dobrodziejstwem, jakie niesie ze sobą tego rodzaju współpraca, oprócz zaznaczenia swojej obecności, jaką umożliwia ta światowa sieć współdziałania, jest okazja do nawiązania indywidualnych kontaktów pomiędzy podmiotami zainteresowanymi tą współpracą. Innym bardzo interesującym elementem tej współpracy jest “Akademia Sieci NET4GROW” i przestrzeń poświęcona “misji biznesowej”.


W ramach “Akademii NET4GROW” przedsiębiorstwa mogą otrzymać użyteczne informacje, które dotyczą takich kwestii, jak:

- parnerstwo w programie badawczym “LAB di Net4Grow”, który zakłada opracownie projektów we współpracy z parnerami krajowymi i zagranicznymi;
- udział w kursach kształcenia zawodowego, zgodnie z charakterem prowadzonej przez siebie działalności.

Projekt ten przewiduje również pewną przestrzeń wymiany, obejmującą własne produkty, usługi, partnerstwo, współpracę itd., zarówno we Włoszech, jak i za granicą.

InfoANS

ANS - “Agencja iNfo Salezjańska” - jest periodykiem wielotygodniowym telematycznym, organem komunikacji Zgromadzenia Salezjańskiego, zapisanym w Rejestrze Trybunału Rzymskiego pod nr 153/2007.

Ta witryna używa plików cookies także osób trzecich w celu zwiększenia pozytywnego doświadczenia użytkownika (user experience) i w celach statystycznych. Przewijając stronę lub klikając na któryś z jej elementów, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookies. Chcąc uzyskać więcej informacji w tym względzie lub odmówić zgody, kliknij polecenie „Więcej informacji”.