CIEMNA STRONA INTERNETU
Wyróżniony

03 listopad 2017

Jeśli chcielibyśmy znaleźć odpowiednią metaforę, która by w pełni oddawała rewolucję, jaka zaszła w społeczeństwie z chwilą wprowadzenia i zastosowania internetu, z pewnością moglibyśmy porównać to zjawisko z odkryciem nowej planety, nowego kontynentu, obszaru będącego w ciągłej eksploracji, którego nie jesteśmy dogłębnie poznać, i który stale nas zaskakuje i zadziwia nowymi aspektami i niewykorzystanym potencjałem.

Sieć ze swojej natury jest przestrzenią dynamiczną, będącą w ciągłym ruchu i transformacji. Mamy do czynienia z sieciami i podsieciami różnego typu i formy, których celem zasadniczo jest ułatwienie spotkania osób lub grup o podobnych zainteresowaniach po to, by można było się wymienić treściami “różnego typu” czy stworzyć przestrzenie rozrywki albo inne – dla zaspokojenia różnorodnych i nieskończonych potrzeb.  

Świat cyfrowy (digitalny) jest rezultatem nadzwyczajnej konwergencji technologii i nauki, która zmieniła radykalnie nasze życie i nasz sposób porozumiewania się i relacji.

Na tej nowej planecie co sekundę rejestrują się nowi rezydenci, z nowymi treściami i nowymi formami obecności i połączenia na różnych poziomach.

Bardzo szybko ten obszar został “najechany” przez dzieci i młodzież, którzy wchodząc bez obaw i uprzedzeń, starają się zaspokoić swoje potrzeby związane z koleżeństwem, przyjaźnią, uczuciem, komunikacją i spotkaniem. Dzisiaj sieć jest stale używana na całym świecie przez ponad 800 milionów nieletnich.

I właśnie w odniesieniu do nieletnich internet pokazuje swoją ciemną stronę, rodząc nowe i poważne problemy na skalę światową, takie jak: pornografia dziecięca, zwana trolling; cyberprzestępczość, zwaną także cyberbullying; szantaż seksualny, zwany również sextortion; uwodzenie (nagabywanie) seksualne dzieci, zwane grooming; wysyłanie informacji, tekstów czy zdjęć o wyraźnym podtekście erotycznym, głównie za pomocą komórki lub innych urządzeń informatycznych, co określane jest terminem technicznym sexting; nie mówiąc już o handlu dziećmi, zwłaszcza dziewczynkami.

Wszystkie te sytuacje są rozpowszechnione w sposób dramatyczny, wymykając się spod kontroli instytucji społecznych i wyrządzając wielkie szkody w tkance społecznej, moralnej i etycznej. Wg badań Unii Europejskiej, gdy chodzi o sieć internetową, 20% dzieci poniżej 18. roku życia już podło ofiarą jakiejś formy przemocy seksualnej.  

Dla Kościoła jest to trudny problem, z którym musi się zmierzyć, a to ze względu na racje  historyczne. Jednakże papież, wychodząc od naszych wspólnot i domagając się  tolerancji zerowej w tym względzie, zachęca do odważnego i zdecydowanego stawienia czoła wszelkiemu rodzajowi nadużycia wymierzonego w godność dzieci. Domaga się odważnego mówienia o tym problemie, wychodząc od konkretnych danych, poszukując konkretnych i skutecznych form prewencji, a przede wszystkim tworząc i formując rodzinę wychowawców i rodziców, którzy będą umieć towarzyszyć dzieciom i młodzieży na “cyfrowych podwórkach”.

Trzeba porzucić częściową wizję, przestać myśleć, że jest to problem, którym powinny się wyłącznie zająć instytucje wyspecjalizowane, i nie być zbyt naiwnym, ślepo ufając algorytmom komputerowym czy filtrom, wierząc, że te uchronią dzieci przed tymi niezbezpieczeństwami.  

Ochrona integralności fizycznej i psycholigicznej dziecka jest zadaniem, które wymaga współpracy wszystkich instytucji, począwszy od rodziny i rodziców. Ci ostatni powinni być stale uważni, otwierając coraz bardziej przestrzenie dialogu z własnymi dziećmi, aby rozmawiać i dyskutować z nimi na te tematy(1).

Kiedy pomyślimy o Księdzu Bosko, który przemierza ulice Turynu, by szukać i ratować chłopców przed zagrożeniem moralnym, zakładając szkoły, udając się do pracodawców i pisząc do przedstawicieli władz, w naturalny sposób pojawia się pytanie, co on zrobiłby dzisiaj, w tej nowej scenerii; jakie inicjatywy wypłynęłyby z jego serca ojca i duszpasterza po przeczytaniu wiadomości, które mówią o przemocy wobec dzieci w sieci internetowej czy handlu dziećmi, które są traktowane jak zwykły towar, jak jakiś przedmiot do użytku i na sprzedaż. 

1. (Por. przemówienie Ojca Świętego Franciszka w czasie Kongresu poświęconego godności dzieci)  

InfoANS

ANS - “Agencja iNfo Salezjańska” - jest periodykiem wielotygodniowym telematycznym, organem komunikacji Zgromadzenia Salezjańskiego, zapisanym w Rejestrze Trybunału Rzymskiego pod nr 153/2007.

Ta witryna używa plików cookies także osób trzecich w celu zwiększenia pozytywnego doświadczenia użytkownika (user experience) i w celach statystycznych. Przewijając stronę lub klikając na któryś z jej elementów, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookies. Chcąc uzyskać więcej informacji w tym względzie lub odmówić zgody, kliknij polecenie „Więcej informacji”.