Hiszpania – “Zjednoczeni dla innych”: IV Inspektorialne Spotkanie Salezjańskich Platform Społecznych
Wyróżniony

03 grudzień 2020

(ANS - Sewilla) – Pod koniec ubiegłego miesiąca, w formie cyfrowej, odbyło się IV Spotkanie Platform Społecznych hiszpańskiej inspektorii pw. Maryi Wspomożycielki (SMX) pod hasłem: “Zjednoczeni dla innych”. Wzięło w nim udział 50 osób, a wśród nich dyrektorzy, odpowiedzialni za platformy społeczne i poszczególne pola działania. 

W pierwszej części spotkania przeprowadzono refleksję nad treściami Wiązanki Przełożonego Generalnego, zwracając uwagę na wyzwania, jakie stoją przed platformami społecznymi. A dokładniej, w swoim wystąpieniu na rozpoczęcie spotkania ks. Joan Valls, koordynator platform społecznych, odniósł się do wyzwań, jakim platformy społeczne muszą stawić czoła, a co związane jest z dwoma sytuacjami. Z jednej strony jest nią pandemia: trzeba rozeznać, co oznacza i do czego wzywa, a z drugiej – ostateczne rozpoczęcie działalności nowej salezjańskiej fundacji inspektorii  SMX.

Istotnie, w ramach tego spotkania została zaprezentowana nowa Fundacja “Don Bosco Salesianos Social”, która stanowi połączenie trzech podmiotów, które dotąd zawiadywały platformami społecznymi inspektorii SMX: Fundacji “Ángel Tomás-FISAT”, “Fundación Don Bosco” i “Salesians Sant Jordi”.

“Zjednoczoni dla innych” to hasło wskazujące na to połączenie. Te trzy organizacje połączone w jedną stanowią teraz podmiot, który będzie zarządzał projektami i programami na rzecz pełnej integracji dzieci, młodzieży i ich rodzin, znajdujących się w sytuacji zagrożenia wykluczeniem społecznym, jak i na rzecz innych grup osób znajdujących się w trudnej sytuacji, takich jak migranci, kobiety, osoby uzależnione...

Obecnie te trzy organizacje towarzyszą 20 725 osobom, czyniąc to w ramach ponad 180 projektów: integralnych ścieżek edukacyjnych, które przybierają postać projektów pomocy mieszkaniowej, projektów społeczno-edukacyjnych, pośrednictwa pracy, wsparcia edukacji formalnej, walki z przepaścią cyfrową, promocji społecznej, a także inicjatyw podnoszących świadomość i promujących wolontariat społeczny.

Obszar ich działania obejmuje: Wspólnotę Walencji, Katalonię, region Murcji, Estremadury, Andaluzji, Aragonii, Baleary i Wyspy Kanaryjskie.

Dzięki temu połączeniu “Don Bosco Salesianos Social” będzie mogła zwiększyć swoje zaangażowanie na rzecz transformacji społeczeństwa, zwiększając liczbę projektów i programów, zasięg działania, a także – liczbę osób zaangażowanych i beneficjentów.

Wspólna praca i różnorodne doświadczenie na przestrzeni ponad 50 budzą zaufanie, zwłaszcza ze strony młodzieży najbardziej potrzebującej, czyni “Don Bosco Salesianos Social” organizacją, która może szczycić się tym, że jest zdolna odpowiedzieć na różne sytuacje nierówności, braku odpowiedniej opieki i możliwości w społeczeństwie.

Ten proces połączenia został już zapoczątkowany sześć lat temu. Teraz droga “Don Bosco Salesianos Social”, z siedzibą w Sewilli, tak naprawdę dopiero się zaczęła.

InfoANS

ANS - “Agencja iNfo Salezjańska” - jest periodykiem wielotygodniowym telematycznym, organem komunikacji Zgromadzenia Salezjańskiego, zapisanym w Rejestrze Trybunału Rzymskiego pod nr 153/2007.

Ta witryna używa plików cookies także osób trzecich w celu zwiększenia pozytywnego doświadczenia użytkownika (user experience) i w celach statystycznych. Przewijając stronę lub klikając na któryś z jej elementów, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookies. Chcąc uzyskać więcej informacji w tym względzie lub odmówić zgody, kliknij polecenie „Więcej informacji”.