Hiszpania – “Salezjańska komunikacja społeczna w Hiszpanii punktem odniesienia dla całego Zgromadzenia”
Wyróżniony

26 luty 2021

(ANS – Madryt) – W środę 24 lutego Komisja krajowa ds. komunikacji społecznej zorganizowała VII Salezjański Dzień Komunikacji Społecznej na temat: “Od treści do komunikacji online”. Ta edycja, która odbyła się online, zgromadziła ponad 120 delegatów i odpowiedzialnych za komunikację społeczną z różnych placówek i ośrodków salezjańskich. Na to spotkanie złożyło się przede wszystkim wystąpienie ks. Gildásio Mendesa dos Santosa, radcy generalnego ds. komunikacji społecznej.

“Sztuka stawiania pytań jest w naszych rękach” – stwierdził ks. Mendes dos Santos, a następnie dodał: “Jesteście punktem odniesienia dla Zgromadzenia”, podkreślając profesjonalność, umiejętność innowacji, wykorzystanie nowych technologii, wartość komunikacji charyzmatycznej, troskę o tożsamość, formację, refleksję i koncepcję współpracy między salezjańskimi domami w Hiszpanii.

Potem, odnosząc się do niektórych rysów społeczeństwa i obecnej komunikacji, skierował pod adresem uczestników następujące pytnia: Jak skonkretyzować dialog z Ewangelią w środowisku młodzieżowym? Jak rozumieć antropologię (języki, obrzędy, symbole) i zgłębić dialog i towarzyszenie młodzieży? Jak realizować duszpasterstwo, wychodząc od współczesnej rzeczywistości antropologicznej i kulturowej? Jak interpretować rzeczywistość kulturową młodzieży w perspektywie salezjańskiej? 

Radca generalny podkreślił sposób ewangelizacji poprzez komunikację społeczną, wskazując na potrzebę głębokiej relacji między chrześcijańskim przesłaniem, osobą i jej kulturą. W tym kontekście wskazał na horyzont interpretacji dotyczący komunikacji w chwili obecnej, który zasadza się na sześciu filarach. Po pierwsze, zauważył, że główny korzeń komunikacji mieści się w Bogu, przekazicielu miłości. Drugi filar stanowi Jezus, Słowo wcielone, przejaw komunikacji. Po trzecie, mamy Boga, który wchodzi w historię, czas i ludzką przestrzeń. Komunikacja wirtualna odbywa się w czasie Boga, w przestrzeni Boga. Komunikacja i odkupienie. Po czwarte, Słowo stało się ciałem, abyśmy poznali miłość Boga. Komunikacja to życie miłością jako powołaniem i służbą. Po piąte, obecność osoby w świecie ekosystemu komunikacyjnego, która oznacza kontynuację jej naturalnego powołania do komunikacji. Człowiek stanowi centrum komunikacji, ponieważ jest protagonistą i twórcą znaczenia.  

I na koniec, szósty filar: Jezus objawia miłość i przekaz Ojca. Ksiądz Bosko – pasterz ludzi młodych – przekazuje im miłość Boga. Ta cała rzeczywistość znajduje odzwierciedlenie w “śnie w 9. roku życia”, jako archetypie salezjańskiej duchowości komunikacyjnej: obrazy, obrzędy, symbole, język, przesłanie, procesy przykazu, dźwięki, zanurzenie, interaktywność, ekosystem edukacyjny.

Po rozmowie z uczestnikami spotkania radca generalny przedstawił “mapę drogową” Zgromadzenia po KG28 i Propozycję programową Przełożonego Generalnego na najbliższe sześciolecie, wskazując na żądanie ks. Ángela Fernándeza Artime, jakie ten skierował pod adresem Dykastersii ds. komunikacji społecznej, a które dotyczyło dostarczenia odpowiednich narzędzi i bodźców, które umożliwią inkulturację salezjańskiego posłannictwo w środowisku cyfrowym.   

To spotkanie formacyjne zakończyło się refleksją i pracą w grupach dotyczącą czterech obszarów: praca w internecie, “podcast”, “design online” i obecność w sieciach społecznościowych.

InfoANS

ANS - “Agencja iNfo Salezjańska” - jest periodykiem wielotygodniowym telematycznym, organem komunikacji Zgromadzenia Salezjańskiego, zapisanym w Rejestrze Trybunału Rzymskiego pod nr 153/2007.

Ta witryna używa plików cookies także osób trzecich w celu zwiększenia pozytywnego doświadczenia użytkownika (user experience) i w celach statystycznych. Przewijając stronę lub klikając na któryś z jej elementów, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookies. Chcąc uzyskać więcej informacji w tym względzie lub odmówić zgody, kliknij polecenie „Więcej informacji”.