Kenia – Spotkanie “Don Bosco Tech Africa”
Wyróżniony

31 marzec 2021

(ANS – Nairobi) – Począwszy od tego roku, “Don Bosco Tech Africa” (DBTA) będzie organizować dwa doroczn spotkania stakeholders (interesariuszy). Pierwsze z tegorocznych spotkań odbyło się w dniach 22-26 marca, a uczestniczyli w nim członkowie ekonomatu, biura planowania i rozwoju, delegaci inspektorialni ds. duszpasterstwa młodzieżowego, przedstawiciele ośrodków kształcenia zawodowego z terenu inspektorii i biura pracy; drugie przewidziane jest we wrześniu.

Spotkanie odbyło się w Ośrodku rekolekcyjnym “Savelberg” w Nairobi, a uczestniczyło w nim 55 osób; niektórzy z nich uczynili to online z racji restrykcji związanych z panedemią. Było ono okazją do przedstawienia programów rocznej działalności DBTA i Ośrodków kształcenia zawodowego we wszystkich inspektoriach regionu Afryka-Madagaskar.

Wśród uczestników spotkania wyróżniali się przedstawiciele Dykasterii ds. duszpasterstwa młodzieży, “Don Bosco Tech ASEAN”, NGO „Don Bosco Mondo” z Bonn, Francofońskiego Instytutu Edukacji i Kształcenia (IFEF) oraz realizatorzy “SAAM - Supporting Alliance for African Mobility”, europejskiego projektu na rzecz mobilności w Afryce.  

To spotkanie rozpoczął w dniu 22 marca ks. Alphonse Owoudou, radca regionu Afryka-Madagaskar, który wyraził swoją wielką wdzięczność pod adresem wszystkich uczestników za udział w tym znaczącym spotkaniu i podziękował kierowniczej ekipie DBTA za te liczne dokonania, jakie już zostały osiągnięte. Następnie głos zabrał ks. Patrick Anthonyraj z Dykasterii ds. duszpasterstwa młodzieży, który omówił rolę delegatów ds. duszpasterstwa młodzieżowego w inspektoriach, także w odniesieniu do DBTA. Ks. George Tharaniyil, dyrektor wykonawczy DBTA, przedstawił potem harmonogram wypowiedzi i dyskusji, jakie były przewidziane w ciągu tygodnia.

“Korzystamy z tej okazji, aby zbudować sieć i skierować wszystkie nasze wysiłki na młodych ludzi z ośrodkach kształcenia zawodowego ” – zaznaczył Steffen Gross, odpowiedzialny za projekty„ Don Bosco Mondo ”, który miał również możliwość porozmawiać o obecnie realizowanych programach i planach na przyszłość. Pan Gross wskazał na potrzebę stworzenia solidnej strategii, obejmującej ośrodki szkolenia zawodowego, pozwalającej stworzyć więcej możliwości z pożytkiem dla młodzieży.  

Ponadto podczas tego spotkania delegaci ds. duszpasterstwa młodzieży mieli okazję zaprezentować swoją dotychczasową działalność w odniesieniu do ośrodków kształcenia zawodowego.

Na koniec zespół DBTA wyjaśnił uczestnikom projekty, które realizują.  Po tej sesji odbyła się seria spotkań towarzyszących pomiędzy centralnym zespołem DBTA i różnymi delegatami inspektorialnymi, mające zapewnić to, iż wszyscy są skupieni na tych samych celach i zadaniach, tzn. na wspieraniu młodych ludzi znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji.

Na zakończenie spotkania ks. Anthonyraj przypomniał, że wśród priorytetów Zgromadzenia znajduje się kształcenie zawodowe, realizowane dla dobra najuboższej młodzieży. Zostały również zasadzone drzewka pomarańczowe dla upamiętnienia ostatnio obchodzonego Dnia Środowiska Afrykańskiego i jako zachęta do jeszcze większego promowania działań ekologicznych.

InfoANS

ANS - “Agencja iNfo Salezjańska” - jest periodykiem wielotygodniowym telematycznym, organem komunikacji Zgromadzenia Salezjańskiego, zapisanym w Rejestrze Trybunału Rzymskiego pod nr 153/2007.

Ta witryna używa plików cookies także osób trzecich w celu zwiększenia pozytywnego doświadczenia użytkownika (user experience) i w celach statystycznych. Przewijając stronę lub klikając na któryś z jej elementów, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookies. Chcąc uzyskać więcej informacji w tym względzie lub odmówić zgody, kliknij polecenie „Więcej informacji”.