ONZ – Przeniesienie głosów oddolnych do centrum globalnej “advocacy”: wydarzenie pod patronatem salezjanów w kontekście Forum nt. Finansowania Rozwoju 2021
Wyróżniony

21 kwiecień 2021

(ANS – Nowy Jork) – Salezjańska Prokura Misyjna w New Rochelle, “Salesians Missions Inc.”, we współpracy z Komitetem Organizacji Pozarządowych ds. Finansowania Rozwoju, po raz kolejny uwidoczniła i dopuściła do głosu tych, którzy angażują się w budowanie bardziej sprawiedliwego świata. Dała temu wyraz w ubiegły czwartek, 15 kwietnia, organizując w czasie trwania Forum ONZ poświęconego Finansowaniu Rozwoju 2021 (FdF 2021) spotkanie towarzyszące temu wydarzeniu, w czasie którego zostały przedstawione rezultaty badań, jakie zostały przeprowadzone w siedmiu krajach, a które dotyczyły ochrony socjalnej, integracji finansowej i cyfrowej oraz inicjatyw gospodarczych na rzecz klimatu przed i podczas pandemii Covid-19 oraz „żądań” różnych społeczności lokalnych związanych z tymi kwestiami. 

Badania rozpoczęły się od analizy Agendy Działań z Addis Abeby i Porozumienia Paryskiego, ukazując, że podczas gdy zauważa się znaczące zaangażowanie na rzecz ochrony socjalnej, integracji finansowej i finansowania związanego ze zmianami klimatycznymi, brakuje odpowiednich mechanizmów zastosowania lub parametrów, które mogłyby zapewnić  praktyczne wdrożenie tych zamierzeń.  

W trakcie tych badań, w które włączyły się partnerskie organizacje pozarządowe w siedmiu krajach (Indie, Nepal, Filipiny, Haiti, Meksyk, Senegal i Kenia), był badany dostęp do kluczowych usług w kategoriach ochrony socjalnej, integracji finansowej i cyfrowej oraz finansowania klimatycznego, a także wpływ pandemii Covid-10 na dostęp do tych usłuch. A to wnioski końcowe:

-     wyniki związane z usługami ochrony socjalnej różnią się znacznie w zależności od kraju i rodzajem usług, przy czym zauważalny jest spadek dostępu do zabezpieczenia społecznego i opieki zdrowotnej na Filipinach i w Meksyku;

-     programy oraz usługi finansowe i cyfrowe ogólnie utrzymały swoją dostępność, co wskazuje na “odporność” tych programów/usług w obliczu wielkich wyzwań. Korzystanie z telefonów komórkowych i cyfrowych narzędzi finansowych okazało się skuteczne w tworzeniu szerokiego dostępu do usług ekonomicznych na poziomie kontaktów społecznych organizacji pozarządowych, z którymi przeprowadzono wywiady; najlepiej to wypadło w takich krajach, jak Kenia, Meksyk i Filipiny;

-     i wreszcie, finansowanie inicjatyw klimatycznych i programów związanych z podnoszeniem odporności drastycznie spadło we wszystkich siedmiu analizowanych krajach. Sugeruje to, że programy klimatyczne są jednymi z pierwszych, które podlegają cięciu w sytuacji kryzysowej, co stanowi poważne wyzwanie dla długoterminowego zrównoważonego rozwoju.  

W odpowiedzi na te ustalenia wysunięto pewne ogólne „postulaty” dotyczące polityki w tym względzie, takie jak: wzmocnienie ustawodawstwa i finansowanie programów ochrony socjalnej, a także podnoszenie świadomości organizacji pozarządowych i społeczności na temat oferowanych usług; priorytetowe traktowanie wdrażania cyfrowych usług finansowych jako kluczowej metody zwiększania dostępu finansowego dla wszystkich, a także – rozwój pewnego rodzaju „odporności” dotyczącej inicjatyw klimatycznych, zapewniając, że te pozostaną stałym priorytetem nawet w obliczu ogromnych wyzwań, takich jak pandemia.

InfoANS

ANS - “Agencja iNfo Salezjańska” - jest periodykiem wielotygodniowym telematycznym, organem komunikacji Zgromadzenia Salezjańskiego, zapisanym w Rejestrze Trybunału Rzymskiego pod nr 153/2007.

Ta witryna używa plików cookies także osób trzecich w celu zwiększenia pozytywnego doświadczenia użytkownika (user experience) i w celach statystycznych. Przewijając stronę lub klikając na któryś z jej elementów, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookies. Chcąc uzyskać więcej informacji w tym względzie lub odmówić zgody, kliknij polecenie „Więcej informacji”.