Belgia – “Kształcenie zawodowe na rzecz edukacji integralnej i włączającej w Europie: wychowywać i podnosić kwalifikacje nowego pokolenia EU i nie tylko”
Wyróżniony

26 maj 2021

(ANS – Bruksela) – W czwartek 3 czerwca, od godz. 10.00 do 12.00 (UTC+2) odbędzie się online konferencja dotycząca kształcenia zawodowego na temat: “Kształcenie zawodowe dla edukacji integralnej i włączającej w Europie. Wychowywać i podnosić kwalifikacje nowego pokolenia UE i nie tylko”. Jeszcze można się zarejestrować, by wziąć w niej udział. 

Pandemia Covid-19 wywarła silne skutki na społeczeństwo i europejską gospodarkę. Wpływ obecnego kryzysu zdrowotnego, który odczuwają wszystkie kraje członkowskie UE w takich sektorach, jak zatrudnienie, edukacja i formacja – by podać tu niektóre – będzie jeszcze odczuwany w najbliższych miesiącach i latach. W obliczu naglącej potrzeby edukacji, która dotyczy wielu uczniów, którzy nie mogli uczęszczać do szkoły, braków zwiazanych z nauką, utraty dochodów i innych problemów związanych z przyszłymi pokoleniami, kroki, które zostaną postawione w najbliższym czasie, będą kluczowe dla przyszłości. Wyjście z tego kryzysu wymaga wspólnych wysiłków wszystkich podmiotów we wszystkich sektorach, w tym edukacji i kształcenia zawodowego, by zapewnić większą odporność społeczeństwom UE i gotowość do stawiania czoła przyszłym wyzwaniom.

Deklaracja z Osnabrück, dotycząca kształcenia zawodowego, ostatnio przyjęta, i zalecenia Rady w sprawie kształcenia i szkolenia zawodowego na rzecz zrównoważonej konkurencyjności, sprawiedliwości społecznej i odporności, podkreślają, że kształcenie zawodowe, które jest elastyczne, włączające i na odpowiednim poziomie jest kluczowe dla zagwarantowania powodzenia transformacji ekologicznej i cyfrowej, ustawicznego uczenia się, długoterminowej stabilności oraz wykorzenienia nierówności i rozbieżności społecznych. Kształcenie zawodowe pomaga wzmocnić integrację społeczną i włączenie społeczne, zapewniając, że wykształceni młodzi ludzie znajdą odpowiednią drogę prowadzącą do rozwoju osobistego i znalezienia zatrudnienia. Połączenie edukacji i szkolenia praktycznego ma zasadnicze znaczenie dla zrozumienia obecnych i przyszłych potrzeb społeczeństwa i gospodarki oraz towarzyszenia im przy jednoczesnym promowaniu kultury edukacji, która jest integralna, partycypacyjna i wieloaspektowa.

Ta konferencja, której organizatorami są COMECE i DBI, ma na celu zgłębienie ostatnich działań instytucji europejskich i państw członkowskich UE na polu kształcenia zawodowego w perspektywie transformacji ekologicznej i cyfrowej oraz zmian związanych z pandemią. Jej celem jest również ukazanie i przedyskutowanie wkładu, jaki poszczególne instytucje, które zapewniają kształcenie zawodowe, wnoszą w krajach EU, a także poza Unią, oferując kształcenie zawodowe na odpowiednim poziomie, różne programy podnoszenia kwalifikacji, przekwalifikowania, pracując na rzecz integracji włączającej i integralnej w tych trudnych czasach.

W konferencji, które będzie dostępne wyłącznie w języku angielskim, wezmą udział: Janine Costa, stały przedstawiciel Portugalii przy UE; Joao Santos z Komisji Europejskiej; Miriam Lexmann, eurodeputowana; Denis Leclerc ze Stowarzyszenia “Maisons Don Bosco”; Paolo Nardi z “COMETA Formazione”; Alfredo Garmendia z Ośrodka “San Viator”, “Redi EBI” i “HETEL”. To spotkanie chce stanowić platformę dialogu i wymiany opinii odnośnie do najbardziej pilnych kwestii związanych z edukacją i rozwiązań, jakie sektor kształcenia zawodowego może zaoferować w perspektywie przyszłości UE.  

Wnioski końcowe przedstawi ks. Miguel Angel García Morcuende, salezjanin, prezes “DBI” i radca generalny ds. salezjańskiego duszpasterstwa młodzieżowego.  

By wziąć udział w tej konferencji, należy zarejestrować się tutaj.

InfoANS

ANS - “Agencja iNfo Salezjańska” - jest periodykiem wielotygodniowym telematycznym, organem komunikacji Zgromadzenia Salezjańskiego, zapisanym w Rejestrze Trybunału Rzymskiego pod nr 153/2007.

Ta witryna używa plików cookies także osób trzecich w celu zwiększenia pozytywnego doświadczenia użytkownika (user experience) i w celach statystycznych. Przewijając stronę lub klikając na któryś z jej elementów, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookies. Chcąc uzyskać więcej informacji w tym względzie lub odmówić zgody, kliknij polecenie „Więcej informacji”.