Indie – “Połączmy się ponownie”: doroczne sympozjum krajowe zorganizowane przez salezjańskie ośrodki kształcenia zawodowego
Wyróżniony

06 luty 2023

(ANS – Bangalore) – W dniach 3-5 lutego w “Don Bosco Skill Mission” w Bangalore odbyło się 12. doroczne sympozjum krajowe wszystkich salezjańskich ośrodków kształcenia zawodowego z Indii. Wzięło w nim udział około 100 osób - dyrektorzy i kierownicy salezjańskich ośrodków zawodowych z 11 inspektorii indyjskich, członkowie krajowego i stanowego zespołu “Don Bosco Tech Society” oraz szefowie komisji technicznych tegoż organu. Sympozjum prowadził ks. Biju Michael, radca regionu Azja Południowego, któremu towarzyszyli: ks. Davis MJ, przełożony inspektorii, odpowiedzialny za kształcenie zawodowe i prezes “Don Bosco Tech Society”; ks. George Mathew, dyrektor “Don Bosco Tech Society”, i jego zastępca, ks. Noble George, a także ks. Joseph Elavanal, dyrektor goszczącej wspólnoty.

Sympozjum, które odbyło się pod hasłem “Let’s Reconnect”  “Połączmy się ponowie”, skupiło się na przypomnieniu początków sieci i przeanalizowaniu kwestii kwalifikacji zawodowych, a następnie – spojrzeniu w przyszłość w perspektywie zmiany życia wielu młodych ludzi potrzebujących.

Ks. Davis MJ, przełożony inspektorii Nowego Delhi, witając uczestników, wyraził uznanie dla żywotności tej sieci salezjańskiej, napędzanej pragnieniem doskonalenia kształcenia młodzieży. Przypomniał, że jest to świetna okazja dla wszystkich, aby zapoznać się z działaniami poszczególnych inspektorii i zweryfikować swoje priorytety e kontekscie przyszłego rozwoju, aby jeszcze lepiej wypełniać swoją misję na rzecz potrzebujących. A na zakończenie wyraził nadzieję, że Salezjańskie Kształcenie Zawodowe będzie mogło “wyjść poza swoje ograniczenia”.

Ks. George Mathew ze swojej strony podzielił się drogą i osiągnięciami Stowarzyszenia “Don Bosco Tech”. W kontekście obchodów 20. rocznicy tej instytucji, która przypadnie w 2026 roku, wskazał na miejsce “gdzie się jest i gdzie powinno się być”. Podał pewne liczby, informując, że sieć salezjańska zdołała bezpośrednio przeszkolić ponad 430 tys. młodych ludzi i zapewnić zatrudnienie 70% z nich, zaznaczając również, że celem tego sympozjum jest omówienie strategii, które pozwolą dotrzeć do jeszcze większej liczby najbardziej potrzebujących młodych ludzi i zapewnić im pracę.

W trakcie obrad wszystkie inspektorie miały okazję podzielić się – w perspektywie aktualnego i przyszłego zaangażowania – doświadczeniami, pomysłami i planami na najbliższe lata, mającymi wywrzeć jeszcze większy wpływ na młodzież NEET (która nie uczy się, nie pracuje, nie uczestniczy w szkoleniach jakiegokolwiek rodzaju).

Następnie cztery grupy robocze debatowały nad obecnym stanem rzeczy i tym, co chcą osiągnąć w odniesieniu do takich kwestii, jak:

dostosowanie salezjańskiego Kształcenia Zawodowego (KZ) do aktualnej polityki ekosystemu kwalifikacji zawodowych w kraju; większe wyeksponowanie programów KZ na poziomie lokalnym i państwowym; wykorzystanie różnych powiązań i kontaktów w celu lepszego oddziaływania na młodych ludzi; upowszechnianie idei pracy w sieci jako żywego doświadczenia.

W uwagach końcowych ks. Michael wyraził wielkie uznanie dla osiągnięć w zakresie kwalifikacji zawodowych i zatrudnienia młodzieży, ale przypomniał również, że zasięg oddziaływania, jako organizacji salezjańskiej, musi być znacznie szerszy, tj. musi się koncentrować na integralnym dobru młodych ludzi. Dlatego przypomniał uczestnikom, że tożsamość salezjańska wymaga wytężonej pracy na rzecz młodych ludzi potrzebujących.

Zachęcił nie tylko do ciężkiej pracy, ale i “mówienia” o tym co się robi, aby zwiększyć widoczność salezjańskich działań na rzecz młodzieży. Pochwalił rezultaty osiągnięte przez inspektorie, beneficjentów na poziomie lokalnym oraz krajowy zespół “Don Bosco Tech”, gdy chodzi o zarządzanie, szkolenia, certyfikacje, pośrednictwo pracy, co miało miejsce pomimo wielu zmagań i trudności, jakie napotkano. I zachęcił wszystkich obecnych, zarówno salezjanów, jak i świeckich, aby “wybierali ubogich, zatrudniali ubogich, pomagali ubogim dobrze żyć, a nie tylko pracować”.

Rozmowy, wymiana myśli i dzielenie się marzeniami, jakie miały miejsce w czasie tego sympozjum, świadczyły o chęci współpracy w duchu jedności w celu stworzenia lepszych możliwości dla młodych ludzi.

InfoANS

ANS - “Agencja iNfo Salezjańska” - jest periodykiem wielotygodniowym telematycznym, organem komunikacji Zgromadzenia Salezjańskiego, zapisanym w Rejestrze Trybunału Rzymskiego pod nr 153/2007.

Ta witryna używa plików cookies także osób trzecich w celu zwiększenia pozytywnego doświadczenia użytkownika (user experience) i w celach statystycznych. Przewijając stronę lub klikając na któryś z jej elementów, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookies. Chcąc uzyskać więcej informacji w tym względzie lub odmówić zgody, kliknij polecenie „Więcej informacji”.