Korea Południowa – Spotkanie ekonomów inspektorialnych z regionu Azja Wschodnia-Oceania
Wyróżniony

05 marzec 2018

(ANS – Seul) – W dniach 1-4 marca, w Seulu, w Korei Południowej odbyło się doroczne spotkanie ekonomów inspektorialnych z regionu Azja Wschodnia-Oceania (ang. EAO). Spotkaniu przewodniczył ekonom generalny, pan Jean Paul Muller, a jego moderatorem był ekonom inspektorialny Filipin Południowych (FIS) i koordynator regionalny EAO – ks. Andy Satura. W spotkaniu wzięło udział 14 ekonomów inspektorialnych, przedstawiciele Ośrodka Misyjnego inspektorii koreańskiej (KOR) i 8 świeckich.

Leah Samson

Omawiano wiele zagadnień, a wszystkie one oscylowały wokół jak najlepszego wypełniania funkcji eknoma inspektorialnego w inspektorii. Obrady rozpoczęły się prezentacją dobrych praktyk, której dokonali przedstawiciele Ośrodka Misyjnego, Biura Planowania i Rozwoju FIS oraz ekonomatu Filipin Północnych (FIN).

Następnie ekonom generalny wypowiedział się szeroko na temat kwestii, w “w jaki sposób możemy budować lepszą przyszłość dzieci i młodzieży”, wychodząc od koncepcji dobra wspólnego, pogłębiając potem w sposób szczególny rolę ekonoma inspektorialnego w tym procesie.

Pan Muller przedstawił wizję przyszłości podlegającej szybkiej ewolucji, która domaga się od części salezjanów dotrzymywania jej kroku, a także – umiejętności podjęcia inicjatywy, starając się budować przyszłość wspólnie z całym regionem EAO. Stąd też wskazał na konieczność zwrócenia wielkiej uwagi – i w konsekwencji także działania – odnośnie do takich punktów, jak:

  • jakość salezjańska;
  • administracja salezjańska;
  • praca i umierkowanie;
  • wnieść więcej ducha Valdocco do świata, który się zmienia;
  • przewidzieć, organizować i wspierać przyszłe  potrzeby związane z posłannictwem salezjańskim (np. zainwestowanie, poszukiwanie rozwiązań na miejscu, przedsiębiorczość społeczna, skuteczni współpracownicy, budowanie relacji);
  • włączenie młodzieży;
  • zarządzanie zmianami;
  • zrównoważony rozwój i pomocniczość;
  • ocena administracji i zarządzania;
  • kontrola i weryfikacja społeczna.

Radca generalny przypomniał wszystkim o najważniejszych dokumentach Zgromadzenia, które mają ukierunkować salezjańską drogę działania w przyszłości. Chodzi tu zwłaszcza o Konstytucje (artykuły 73-75, 161, 164, 176, 187-188), Statuty, wskazania Kapituł Generalnych (od KG25 do KG27), czerwoną książeczkę administracji (rozdz. 11) oraz dokumenty, które zostały wydane przez Dom Generalny i Sektor koordynacji regionalnej.

Właśnie w oparciu o punkty, jakie zostały im wskazane w czasie tych trzech dni obrad przez ekonoma generalnego, ekonomowie inspektorialni ustalili wspólne linie działania na poziomie regionu, inspektorii i osobistym, ustalając także datę i miejsce następnego spotkania: od 3 do 6 marca 2019 roku w Papui-Nowej Gwinei.

InfoANS

ANS - “Agencja iNfo Salezjańska” - jest periodykiem wielotygodniowym telematycznym, organem komunikacji Zgromadzenia Salezjańskiego, zapisanym w Rejestrze Trybunału Rzymskiego pod nr 153/2007.

Ta witryna używa plików cookies także osób trzecich w celu zwiększenia pozytywnego doświadczenia użytkownika (user experience) i w celach statystycznych. Przewijając stronę lub klikając na któryś z jej elementów, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookies. Chcąc uzyskać więcej informacji w tym względzie lub odmówić zgody, kliknij polecenie „Więcej informacji”.