SG – Spotkanie ekip Dykasterii ds. duszpasterstwa młodzieży i ds. formacji na temat salezjańskiego towarzyszenia osobistego
Wyróżniony

27 marzec 2018

(ANS – Rzym) – W sobotę 24 marca ekipy Dykasterii ds. duszpasterstwa młodzieży i ds. formacji, kierowane przez ks. Fabio Attard i ks. Ivo Coelho, spotkały się na dniu studium poświęconym wynikom badań dotyczących towarzyszenia osobistego, jakie zostały przedstawione w publikacji “Giovani salesiani e accompagnamento” (Młodzi salezjanie a towarzyszenie), która powstała pod redakcją pana Marco Bay, salezjanina koadiutora. W spotkaniu uczestniczyli także ks. Miguel Angel García Morcuende i ks. Michal Vojtas.

Po uważnym przeanalizowaniu całego przebiegu tych badań o zakresie międzynarodowym zastanawiano się nad krokami, jakie należy podjąć w najbliższych miesiącach. Wskazano na trzy główne kierunki działania:

1.   Podejście o charakterze naukowym, z zaangażowaniem ekspertów, ze specjalistycznym pogłębieniem niektórych z kluczowych kwestii.

2.   Analiza wyników z uwzględnieniem specyfiki regionów i inspektorii. Ten drugi etap pracy zacznie się od spotkań w komisjach regionalnych, które są przewidziane w tym roku, w celu bezpośredniego dotarcia do tych, którzy są zaangażowani w formację początkową. Dlatego też podjęto się tłumaczenia wyników badań opublikowanych przez pana Baya także na inne języki.

3.   Zastanowienie się nad wytycznymi, jakie wyłoniły się z tych badań, co było aspektem, który najbardziej bezpośrednio zaangażował obie dykasterie w czasie tego spotkania.  

Według już nakreślonego planu działania, do końca tego roku powinno się zakończyć opracowywanie roboczej wersji tych wytycznych, która, wychodząc od aktualnej sytuacji i pojawiających się wyzwań, powinna dostarczyć pewnych wskazań co do drogi, jaką powinno podjąć zarówno Duszpasterstwo Młodzieży, jak i Formacja w odniesieniu do salezjańskiego towarzyszenia osobistego, oczywiście stale uwzględniając przy tym również drogę Kościoła i bogactwo salezjańskiego dziedzictwa charyzmatycznego.

Spotkanie, które miało miejsce w dniu 24 marca, bardzo ubogaciło wszystkich jego uczestników, ponieważ łączyło się ono z bardzo bogatym życiem salezjańskim, czego wyrazem były odpowiedzi, jakich udzieliło 4 tys. salezjanów i ludzi młodych, którzy wypełnili ten kwestionariusz. Oprócz wielkiej różnorodności sytuacji i wyzwań, jakie dotyczą poczególnego etapu formacji, wyczuwa się entuzjastyczne podejście do powołania i posłannictwa salezjańskiego.

“Posiadamy bardzo bogate dziedzictwo, którym możemy się dzielić z Kościołem, światem i młodzieżą. Nie możemy nie zaangażować wszystkich naszych sił, by zapewnić, że ten skarb będzie nadal przekazywany” – stwierdził ks. Silvio Roggia z Dykasterii ds. formacji. “Towarzyszenie jest kluczem do personalizacji formacji, co z kolei zapewnia wciąż nowe owoce salezjańskiego charyzmatu”.

InfoANS

ANS - “Agencja iNfo Salezjańska” - jest periodykiem wielotygodniowym telematycznym, organem komunikacji Zgromadzenia Salezjańskiego, zapisanym w Rejestrze Trybunału Rzymskiego pod nr 153/2007.

Ta witryna używa plików cookies także osób trzecich w celu zwiększenia pozytywnego doświadczenia użytkownika (user experience) i w celach statystycznych. Przewijając stronę lub klikając na któryś z jej elementów, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookies. Chcąc uzyskać więcej informacji w tym względzie lub odmówić zgody, kliknij polecenie „Więcej informacji”.