Kenia – Międzynarodowe spotkanie PDO: świat i salezjańskie wyzwania
Wyróżniony

27 kwiecień 2018

(ANS – Nairobi) – Biura Planowania i Rozwoju (PDO) jako narzędzia wsparcia dla inspektorii, pozwalające złagodzić dystans, jaki dzieli młodzież i salezjanów; jako struktury, które są w stanie dzierżyć mocno w górze imię Księdza Bosko w świecie, będąc siłą napędową nowej etyki ekonomicznej na świecie. O tym i jeszcze o wielu innych kwestiach mówiono w czasie pierwszego dnia obrad, jakie miały miejsce w trzecim Międzynarodowym spotkaniu PDO.

Po słowach powitania, jakie skierował na początku ks. Gnanaselvam Sahaya, salezjanin, który zestawił dane demograficzne Afryki z danymi dotyczącymi Europy – wzrost liczby ludności, duży procent ludzi młodych, osób w średnim wieku... – zaznaczył, że przyszły rozwój, społeczny i gospodarczy, tkwi w Afryce. I ta sytuacja pociąga za sobą poważne skutki dla salezjanów, ponieważ towarzyszy jej, bezpośrednio, wielkie bezrobocie wśród młodzieży afrykańskiej i niski poziom edukacji.  

Potem bardzo szeroki i szczegółowy był wywód pana Mullera. Po przedstawieniu panoramy dotyczącej znaczenia, tożsamości i rozwoju PDO w Zgromadzeniu, wyraził on życzenie, by imię Księdza Bosko “stało się prawdziwą marką nie tylko wewnątrz Kościoła, ale przede wszystkim w zsekularyzowanym świecie”. Następnie, po uważnej analizie celów i słabych stron, stwierdził, że “rolą PDO jest stworzenie nowych struktur, które pomogą inspektoriom podtrzymać więzi między sobą oraz pielęgnować zdrowe relacje między członkami personelu i ludźmi młodymi, aby w ten sposób zredukować dystans geograficzny, który utrudnia komunikację”.

Następnie prof. Enriche Lluch Frechina, wykładowca ekonomii na Uniwersytecie “Cardenal Herrera – CEU” w Walencji, wykazał, że w naszej epoce jedynym kluczowym narzędziem miary skuteczności gospodarczej danego kraju wydaje się być wartość produktu krajowego brutto. Jednak w ten sposób pomijamy zbyt dużo innych czynników, jako że wzrost gospodarczy i podział nie zawsze są zbieżne. Chrześcijanie nie mogą akceptować takiego podejścia i prof. Lluch Frechina podał w tym względzie przykład gospodarki rodzinnej, gdzie ekonomia pozostaje w służbie rodziny, ale nie stanowi jej celu. “Byśmy mogli zrealizować naszą misję, trzeba, aby gospodarka funkcjonowała w taki sposób jak to dzieje się w rodzinie” – podsumował.

Kolejni mówcy przytoczyli następnie przykłady innych inicjatyw, które odniosły sukces, takie jak projekt realizowany w Ugandzie, gdzie dzięki wsparciu finansowemu ze strony dwóch fundacji hiszpańskich wprowadzono w szerokim zakresie zastosowanie tabletów w szkołach, czy praktyka, którą wprowadzono w hinduskiej inspektorii z siedzibą w Chennai, która polega na wykorzystaniu technologii w dodarciu do zagubionych dzieci i przywróceniu ich rodzinie.

 

InfoANS

ANS - “Agencja iNfo Salezjańska” - jest periodykiem wielotygodniowym telematycznym, organem komunikacji Zgromadzenia Salezjańskiego, zapisanym w Rejestrze Trybunału Rzymskiego pod nr 153/2007.

Ta witryna używa plików cookies także osób trzecich w celu zwiększenia pozytywnego doświadczenia użytkownika (user experience) i w celach statystycznych. Przewijając stronę lub klikając na któryś z jej elementów, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookies. Chcąc uzyskać więcej informacji w tym względzie lub odmówić zgody, kliknij polecenie „Więcej informacji”.