Belgia – Zaprezentowano Komisji Europejskiej projekt “Toma las riendas”
Wyróżniony

10 maj 2018

(ANS – Bruksela) – W piątek 27 kwietnia został zaprezentowany projekt “Toma las riendas” (Chwyć cugle), co uczyniła koordynatorka państwowa Salezjańskich Platform Społecznych (CEPSS) Hiszpanii. Miało to miejsce w czasie dorocznego Sympozjum poświęconego integracji społecznej   (ACIG 2018) Komisji Europejskiej, spotkania, w którym biorą udział przedstawiciele organizacji społeczeństwa obywatelskiego i ustawodawcy, którzy dyskutują nad tym, w jaki sposób doprowadzić do rzeczywistego włączenia społecznego. Gdy chodzi o przedstawicielstwo salezjańskie, o które postarało się “Don Bosco International” (DBI), w jego skład wchodziło sześć osób pochodzących z Włoch, Belgii i Hiszpanii, które wzięły także udział w różnych warsztatach.

Spotkanie rozpoczęli Marianne Thyssen, komisarz ds. zatrudnienia i spraw społecznych Komisji Europejskiej, i Biser Petkov, minister ds. polityki pracy i społecznej Bułgarii. Obrady sympozjum skupiały się na zasadach i prawach, które mogą podnieść poziom życia osób. Debata plenarna i różne warsztaty pozwoliły przyjrzeć się specyficznym kwestiom związanym z integracją społeczną, doprowadzając do wniosków końcowych i zaleceń politycznych ukierunkowanych na promocję konkretnych form wdrażania Europejskiego Filaru Praw Społecznych.

Projekt “Toma las riendas” został zaprezentowany w czasie paralelnie odbywajacego się spotkania, którego organizatorem była organizacja “EU Alliance for investing in children”, której DBI jest członkiem. W konferencji uczestniczyli przedstawiciele takich organizacji, jak “Save the Children”, “Eurochild” i “EuroHealth”. Dzielono się doświadczeniami i dobrymi praktykami związanymi z inwestowaniem w dzieci i młodzież znajdujących się w trudnej sytuacji, a także – z promocją aktywnego udziału dzieci i młodzieży w życiu lokalanych wspólnot.

Ten projekt wyjaśniali przedstawicielom Komisji Europejskiej: Mary Bielo, objęta projektem “Toma las riendas”; Gema Rodríguez, członek ekipy koordynacyjnej projektu, oraz José Miguel Bautista, sekretarz techniczny CEPSS i DBI.  

W “ACIG 2018” uczestniczyły osoby związane z polityką, środowiskiem akademickim i instytucjami społecznymi, a Mary Bielo była najmłodszą uczestniczką, która zabrała głos, dzieląc się swoim doświadczeniem związanym z projektem “Toma las riendas” i wykazując, że zdobycie odpowiednich kompetencji i odpowiedzialności (empowerment) przez ludzi młodych jest kluczowe dla nich w procach integracji społecznej i tworzeniu projektów życia.  

Projekt “Toma las riendas” ma na celu stworzenie odpowiedniej przestrzeni spotkania i edukacji dla wychowawców i młodzieży z Salezjańskich Platform Społecznych, w których podejmuje się pracę m.in. nad zapobieganiem narkomanii, wychodząc od szerokiego podejścia, skoncentrowanego na rozwoju inicjatyw, których celem jest tworzenie zdrowych przestrzeni dla młodzieży.

Więcej informacji w tym względzie na: www.tomalasriendas.org 

InfoANS

ANS - “Agencja iNfo Salezjańska” - jest periodykiem wielotygodniowym telematycznym, organem komunikacji Zgromadzenia Salezjańskiego, zapisanym w Rejestrze Trybunału Rzymskiego pod nr 153/2007.

Ta witryna używa plików cookies także osób trzecich w celu zwiększenia pozytywnego doświadczenia użytkownika (user experience) i w celach statystycznych. Przewijając stronę lub klikając na któryś z jej elementów, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookies. Chcąc uzyskać więcej informacji w tym względzie lub odmówić zgody, kliknij polecenie „Więcej informacji”.