SG – Obrady i Grupa Ekspertów DBI: rewizja działań 2018 roku i plany na 2019 rok
Wyróżniony

21 styczeń 2019

(ANS – Rzym) – W dniach 14-16 stycznia przedstawiciele salezjańskiej organizacji “Don Bosco International” (DBI) odbyli wiele spotkań w pomieszczeniach Siedziby Generalnej Salezjanów, prezentując instytucjonalną działalność, jaką ta zrealizowała w Brukseli w roku 2018 jako przedstawiciel salezjanów w kontaktach z  instytucjami europejskimi i innymi ważnymi podmiotami mającymi swoje siedziby w Brukseli.  

W dniu 14 stycznia, pod przewodnictwem ks. Fabio Attarda, prezesa DBI i radcy generalnego ds. duszpasterstwa młodzieży, odbyło się walne spotkanie DBI, w którym uczestniczyli także: p. Jean Paul Muller i ks. Tadeusz Rozmus, odpowiednio ekonom generalny i radca regionu Europa Środkowo-Północna. Angel Gudiña, sekretarz wykonawczy, przedstawił liczne działania, jakie zostały zrealizowane w 2018 roku, począwszy od Święta Księdza Bosko w styczniu ubiegłego roku, a skończywszy na projekcji filmu dokumentalnego “Love”, zrealizowanego przez “Misiones Salesianas”, nie mówiąc już i wielokrotnym goszczeniu różnych salezjańskich delegacji, a wśród nich delegacji Salezjańskiego Ruchu Młodzieżowego Europy i salezjańskich dzieł społecznych z wielu krajów europejskich.

A poza tym, administrator DBI, ks. André Penninckx, salezjanin, przedstawił sprawozdanie finansowe, uwypuklając przy tym dodatkowy wkład, jaki organizacja DBI wnosi w posłannictwo salezjańskie, która, dysponując wprawdzie ograniczonymi zasobami, dobrze je wykorzystuje. 

Na koniec w czasie tego spotkania omówiono plan pracy na rok 2019 i nowe inicjatywy DBI, takie jak strategia advocacy, której celem jest dotarcie do młodych Romów w niektórych inspektoriach salezjańsksich i współpraca z COMECE (Komisja Konferencji Episkopatów Unii Europejskiej) w celu kontynuowania posynodalnej debaty poświęconej młodzieży.

Miało także miejsce inne spotkanie, które zgromadziło różnych ekspertów z dziedziny salezjańskich służb społecznych z Włoch, Francji, Niemiec i Malty (nie mógł być obecny przedstawiciel z Hiszpanii), którzy w ramach Grupy Ekspertów dyskutowali o ubóstwie i migracji. Ta grupa już wypracowała pewne materiały i poczyniła pewną refleksję w celu ukazania salezjańskiego doświadczenia na forum politycznym, dzieląc się nim i szukając dlań wsparcia w imieniu Zgromadzenia Salezjańskiego. 

Wśród omawianych zagadnień znalazła się kwestia “opiekuna wolontariusza” (w oparciu o ustawę Zampy nr 47/2017) i sposoby wprowadzenia w życie Wiązanki 2018, dotyczącej słuchania i towarzyszenia młodym pochodzącym z problematycznych środowisk, ze zwróceniem szczególnej uwagi na wymogi społeczne i polityczne, wymagające zaspokojenia w ramach posłannictwa salezjańskiego, a dotyczące tej właśnie szczególnej grupy odbiorców.

W spotkaniu Grupy Ekspertów wzięli także udział: ks. Daniel García, koordynator światowy salezjańskich służb społecznych, i ks. Martín Lasarte, reprezentujący sektor misyjny, który jest odpowiedzialny za kontakty z Sekcją Stolicy Apostolskiej ds. Migrantów i Uchodźców, a który kieruje refleksją i działaniami związanymi z advocacy Zgromadzenia Salezjańskiego dotyczącymi migracji.

InfoANS

ANS - “Agencja iNfo Salezjańska” - jest periodykiem wielotygodniowym telematycznym, organem komunikacji Zgromadzenia Salezjańskiego, zapisanym w Rejestrze Trybunału Rzymskiego pod nr 153/2007.

Ta witryna używa plików cookies także osób trzecich w celu zwiększenia pozytywnego doświadczenia użytkownika (user experience) i w celach statystycznych. Przewijając stronę lub klikając na któryś z jej elementów, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookies. Chcąc uzyskać więcej informacji w tym względzie lub odmówić zgody, kliknij polecenie „Więcej informacji”.