Indie – Spotkanie kierownictwa “BOSCOM” 2019
Wyróżniony

01 sierpień 2019

(ANS – Chennai) – W dniach 19-20 lipca członkowie Rady Zarządu “BOSCOM”, ośrodka komunikacji społecznej salezjanów regionu Azja Południowa, spotkali się w Domu inspektorialnym w Chennai na dwóch dniach animacji i planowania.

To spotkanie, które odbyło się w ramach Konferencji Salezjańskich Inspektorii Azji Południowej (SPCSA),   prowadził ks. K.M. Jose, przełożony inspektorii Chennai i delegat ds. komunikacji społecznej, a jego moderatorem był ks. Ernest Rozario, salezjanin, delegat regionalny ds. BOSCOM. W sumie wzięło w nim udział 12 delegatów z wszystkich inspektorii regionu; tego rodzaju spotkanie odbywa się co roku. 

Ks. Filiberto González, radca generalny ds. komunikacji społecznej, skierował z Rzymu przesłanie do wszystkich uczestników, zachęcając ich do konkretnego przeżywania i przekazywania wartości Ewangelii, by w ten sposób przemieniać życie młodych z marginesu. “Bądźcie wierni swojemu powołaniu. Gdy będziecie wypełniać wolę Bożą, wasze projekty odniosą sukces” – stwierdził.

Ze swojej strony, ks. Maria Arokiam Kanaga, radca regionu Azja Południowa, skupił uwagę na niektórych specyficznych punktach, takich jak: wychowanie młodzieży do poczucia odpowiedzialności za kształtowanie narodu, poszanowanie środowiska naturalnego, działanie na rzecz równości płci i godności życia ludzkiego. A żeby to wszystko było możliwe, zachęcił poza tym delegatów do zaangażowania na rzecz uwrażliwiania odbiorców za pomocą mediów.

“Nowe media: wyzwania i możliwości w świecie demokratycznych mediów” – taki tytuł nosił referat, który wygłosił na początku administrator-delegat WIN TV  RBU Shyam Kumar.

Następnie zostały przedstawione roczne sprawozdania dotyczące działalności “BOSCOM” i krajowego Biuletynu Salezjańskiego. Wspomniano także o krajowej stronie internetowej – www.donboscoindia.org – obecnie znajdującej się na etapie odnowy i przeróbki.

Ks. Bosco Lourdusamy, wikariusz inspektorialny Chennai, prowadził potem sesję poświęconą komunikacji społecznej w perspektywie 28. Kapituły Generalnej (KG28). Przypomniał o zaleceniach poprzednich Kapituł Generalnych dotyczących komunikacji społecznej w posłannictwie salezjańskim, zaznaczając, że “nie ma komunikacji społecznej bez przekazicieli”, zachęcając jednocześnie uczestników do wykorzystania współczesnych technologii i dzielenia się entuzjazmem z ludźmi młodymi.  

Inne tematy, którym poświęcono sporo czasu, to ocena i zaplanowanie dalszej działalności “Don Bosco Film Festival” w Indiach, a także – niektóre aspekty łączące się z nowymi przepisami podatkowymi. 

I na koniec, w wyniku przeprowadzonego głosowania ks. Eugene Florence, salezjanin, został wybrany sekretarzem wykonawczym “BOSCOM” na trzy lata.

InfoANS

ANS - “Agencja iNfo Salezjańska” - jest periodykiem wielotygodniowym telematycznym, organem komunikacji Zgromadzenia Salezjańskiego, zapisanym w Rejestrze Trybunału Rzymskiego pod nr 153/2007.

Ta witryna używa plików cookies także osób trzecich w celu zwiększenia pozytywnego doświadczenia użytkownika (user experience) i w celach statystycznych. Przewijając stronę lub klikając na któryś z jej elementów, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookies. Chcąc uzyskać więcej informacji w tym względzie lub odmówić zgody, kliknij polecenie „Więcej informacji”.