Hiszpania – Około 30 młodych Europejczyków uczestniczy w międzynarodowym kursie Konfederacji “Don Bosco”
Wyróżniony

09 wrzesień 2019

(ANS – Huesca) – W ostatnim tygodniu sierpnia Konfederacja “Don Bosco” z Hiszpanii zorganizowała międzynarodowy kurs szkoleniowy dla wolontariuszy z 10 europejskich krajów: Niemiec, Austrii, Belgii, Słowacji, Hiszpanii, Grecji, Włoch, Malty, Czarnogóry i Ukrainy. Ta szczególna szkoła dla animatorów odbyła się w Santa Maria de Bruis, w Huesca, a została zorganizowana we współpracy z “Don Bosco Youth-Net”, Federacją “Maín” i dzięki pomocy finansowej udzielonej w ramach programu “Erasmus+”.

Jednym z głównych zadań inspektorii i odpowiedzialnych za wolontariuszy jest “troska o formację i towarzyszenie wolontariuszom misyjnym, dla których został opracowany program formacji”. Istotnie, żaden wolontariusz nie może udać się na teren misyjny bez odpowiedniego przygotowania. Jak to stwierdził papież Franciszek, potrzeba świeckich solidnie uformowanych pod względem ludzkim i chrześcijańskim, zwłaszcza ludzi młodych, mężczyzn i kobiet, którzy odbyli decydujące osobiste spotkanie z Chrystusem.... Byli zdolni do zbrudzenia sobie rąk i podjęcia ryzyka, aby głosić Chrystusa swoim życiem i swoimi słowami.

Głównym celem tej letniej Szkoły dla Animatorów jest odpowiednia formacja młodych uczestników, zapoznanie ich z szerokim spektrum różnorodności, kwestią ochrony nieletnich, młodzieżowego “leadership”, aktywnym uczestnictwie obywateli, równości płci i interkulturowości.  Szczególną uwagę zwrócono na przekazywanie wartości na poziomie świadomości europejskiej i międzykulturowej, by te mogły być przekazywane członkom organizacji lokalnych, które z kolei będą przekazywać je dalej, jak również – przypomnienie uczestnikom, że mają być świadomymi liderami, bardziej aktywnymi obywatelami oraz twórcami i promotorami rozwoju. 

Uczestnicy spotkania mogli skorzystać z wielu warsztatów i sesji szkoleniowych, odbywających się w środowisku międzynarodowym i międzykulturowym oraz nieformalnym kontekście edukacyjnym, zgodnie ze stylem pedagogicznym Księdza Bosko, gdzie człowiek młody stanowi centrum i jest odpowiedzialny za własną edukację.

Organizując tego typu spotkanie międzynarodowe, Konfederacja “Don Bosco” stara się zwiększyć możliwości zatrudnienia ludzi młodych, wspierając rozwój zawodowy osób, które pracują na polu edukacji i zajmują się młodzieżą, łącząc to z umiejętnościami zdobytymi w czasie wolontariatu.

Letnia Szkoła dla Animatorów to wielka szansa dalszego polepszania życia ludzi młodych, jak również – radzenia sobie z problemami, stawiania czoła potrzebom i zaspokojenia oczekiwań. Łączy ona edukację na rzecz rozwoju z podniesieniem umiejętności w wymiarze osobistym, międzyosobowym, międzykulturowym i zawodowym młodzieży.

InfoANS

ANS - “Agencja iNfo Salezjańska” - jest periodykiem wielotygodniowym telematycznym, organem komunikacji Zgromadzenia Salezjańskiego, zapisanym w Rejestrze Trybunału Rzymskiego pod nr 153/2007.

Ta witryna używa plików cookies także osób trzecich w celu zwiększenia pozytywnego doświadczenia użytkownika (user experience) i w celach statystycznych. Przewijając stronę lub klikając na któryś z jej elementów, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookies. Chcąc uzyskać więcej informacji w tym względzie lub odmówić zgody, kliknij polecenie „Więcej informacji”.