Hongkong – “Salezjanin jest ewangelizatorem, wychowawcą i człowiekiem przekazu”
Wyróżniony

20 listopad 2019

(ANS – Hongkong) – W dniach 15-18 listopada delegaci ds. formacji i ds. komunikacji społecznej z regionu Azja Wschodnia-Oceania (AEO) zgromadzili się w salezjańskim Domu misyjnym w Hongkongu na czterodniowym spotkaniu, którego celem było wzmocnienie współpracy między tymi dwoma sektorami w regionie i uczynienie jej jeszcze bardziej skuteczną. Ks. Ivo Coelho, radca generalny ds. formacji, i ks. Filiberto González, radca generalny ds. komunikcji społecznej, oraz ks. Václav Klement, radca regionu AEO, towarzyszyli delegatom w czasie tych czterech dni braterskiego dzielenia się i dialogu.  

W spotkaniu wzięło udział 37 delegatów obu sektorów z 12 okręgów i 5 delegatur inspektorialnych z regionu. Temat przewodni nawiązywał do tematu najbliższej Kapituły Generalnej 28: “Jacy salezjanie ‘komunikatorzy’ dla młodzieży w świecie cyfrowym?”.  

W procesie poszukiwania profilu salezjanina-człowieka przekazu, uwzględniającym cztery nieodłączne i komplementarne aspekty – uczyć żyć, być, znać i czynić – uczestnicy, podzieleni na małe grupy, przeprowadzali refleksję na bazie różnych źródeł: Listu księdza Bosko o rozpowszechnianiu dobrych książek; odpowiednich artykułów z Konstytucji i Regulaminów (6 i 64 Konstytucji oraz artykułów 31-34 i 41 Regulaminów); adhortacji apostolskiej Christus vivit oraz orędzi na Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu papieży Benedykta XVI i papieża Franciszka.   

Po pracowitym przedpołudniu, na które złożyły się refleksje i dyskusje, po południu wszyscy zgromadzili się na posiedzeniu plenarnym, w czasie którego dzielono się spostrzeżeniami, dochodząc ostatecznie do następujących wniosków:

“Bogactwo synodalnego procesu pozwoliło sformułować cenne wnioski, które pozwolą określić profil salezjanina. Salezjanin jest ewangelizatorem, wychowawcą i człowiekiem przekazu, zanurzonym w świecie cyfrowym, wprowadzającym weń subtelną równowagę poprzez fizyczną obecność, kreatywną animację oraz przejrzyste i autentyczne świadectwo. Posiada serce ewangelizatora młodzieży, będąc otwarty na własną formację ciągłą. Stale jest na bieżąco i uczy się od ludzi młodych, będąc świadomym zagrożeń i pułapek związanych z rewolucją cyfrową. Podejmuje wszelkie wysiłki, aby przekazywać treści z godnością, szacunkiem i prawdą, korzystając zarówno z mediów cyfrowych, jak i tradycyjnych, świadom tego, że wszystkie te treści nie ograniczają się do konkretnego wymiaru czasu i trwają przez pokolenia. Z sercem Dobrego Pasterza, rozumiejąc język, kulturę i problemy, z jakimi ludzie młodzi mają do czynienia, kroczy z młodymi, wychowując ich do bycia krytycznymi i kreatywnymi w odniesieniu do mediów. Bo to oni w swoim czasie będą ewangelizować tych, którzy są najbardziej potrzebujący i zagrożeni”.

Trzeba również dodać, że w czasie wieczoru ostatniego dnia tego spotkania został oficjalnie zaprezentowany nowy “Salesian Dictionary”, którego bardzo chciał ks. Klement w celu uporządkowania “salezjańskich” terminów, co będzie z korzyścią dla poprawnego rozpowszechniania charyzmatu.  

InfoANS

ANS - “Agencja iNfo Salezjańska” - jest periodykiem wielotygodniowym telematycznym, organem komunikacji Zgromadzenia Salezjańskiego, zapisanym w Rejestrze Trybunału Rzymskiego pod nr 153/2007.

Ta witryna używa plików cookies także osób trzecich w celu zwiększenia pozytywnego doświadczenia użytkownika (user experience) i w celach statystycznych. Przewijając stronę lub klikając na któryś z jej elementów, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookies. Chcąc uzyskać więcej informacji w tym względzie lub odmówić zgody, kliknij polecenie „Więcej informacji”.