Włochy – Sympozjum krajowe nt. “Ekonomia w służbie charyzmatu i misji”
Wyróżniony

28 listopad 2019

(ANS – Asyż) –W dniach 24-27 listopada, w Asyżu odbyło się XIV Sympozjum “CISI Economia”, zorganizowane z inicjatywy Konferencji Salezjańskich Inspektorii Włoch dla salezjańskich ekonomów, koordynatorów świeckich z sektora zarządzania i administracji, oraz doradców. Uczestniczyło w nim 71 salezjanów i 71 świeckich. W dniu 26 listopada głos zabrał również Przełożony Generalny ks. Ángel Fernández Artime.

W czasie obrad uczestnicy zgłębiali treści dokumentu “Ekonomia w służbie charyzmatu i misji”, wydanego przez Kongregację ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego (CIVCSVA), a także – inne dokumenty opublikowane przez Stolicę Apostolską, a wśród nich list “Wytyczne dotyczące zarządzania dobrami w Instytutach Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeniach Życia Apostolskiego”, wydany także przez CIVCSVA, oraz “Wskazania dotyczące rozeznania etycznego odnośnie do niektórych aspektów systemu ekonomiczno-finansowego” Kongregacji ds. Nauki Wiary i Dykasterii ds. Integralnego Rozwoju Człowieka.

Jako pierwszy głos zabrał abp José Rodríguez Carballo OFM, sekretarz CIVCSVA. Został poproszony o przybliżenie “mens” dokumentu i jego zasadniczych linii, by w ten sposób wskazać temu, kto pracuje w tym sektorze, w jaki sposób ma działać pozostając wiernym misji Kościoła i charyzmatowi swojego Zgromadzenia.

W swoim wystąpieniu Przełożony Generalny uczulił wszystkich na znaczenie misji, która jest wspólnie realizowana przez salezjanów i świeckich – co również sugerowała taka sama liczba przedstawicieli jednej i drugiej strony na tym spotkaniu – podkreślając rolę ekonomii we wspieraniu posłannictwa. A następnie, odwołując się do różnych doświadczeń osobistych, wyjaśnił, co oznacza być wiernym Księdzu Bosko w prowadzeniu działalności ekonomicznej, i wskazał na pewne zasadnicze kryteria w tej materii.

Potem inni eksperci z Rodziny Salezjańskiej omawiali szczegółowo niektóre z takich kwestii, jak narzędzia planowania i kontroli, współpraca między jednostkami kościelnymi a trzecim sektorem, zarządzanie zasobami ludzkimi, kontrakty, darowizny czy odpowiedzialność na wszystkich poziomach.

W czasie Mszy św., odprawionej na zakończenie spotkania, ks. Igino Biffi, przełożony inspektorii Włoch północno-wschodnich, koordynator obrad, przypomniał: “Znajdujemy się w Asyżu, u św. Franciszka. Jesteśmy w miejscu świętym, ponieważ to zostało uświęcone przez człowieka, który uczynił Ewangelię regułą życia... A Ksiądz Bosko przywiązywał wielką wagę do ubóstwa. Odnośnie do pola ekonomicznego musimy się zapytać: ‘Co zrobiłby Ksiądz Bosko dzisiaj na naszym miejscu? Musimy postawić sobie to pytanie, także odnosząc go do zarządzania naszymi dziełami”.

Na zakończenie stwierdził: “Niech św. Franciszek pomoże nam tak uczynić, aby salezjańska ekonomia przyczyniła się do zachowania ubóstwa, abyśmy my sami i ludzie młodzi przyoblekli się w jedyne prawdziwe bogactwo: Jezusa. To On jest tutaj kluczowy”.

InfoANS

ANS - “Agencja iNfo Salezjańska” - jest periodykiem wielotygodniowym telematycznym, organem komunikacji Zgromadzenia Salezjańskiego, zapisanym w Rejestrze Trybunału Rzymskiego pod nr 153/2007.

Ta witryna używa plików cookies także osób trzecich w celu zwiększenia pozytywnego doświadczenia użytkownika (user experience) i w celach statystycznych. Przewijając stronę lub klikając na któryś z jej elementów, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookies. Chcąc uzyskać więcej informacji w tym względzie lub odmówić zgody, kliknij polecenie „Więcej informacji”.