SG – 9. filmik-ziarno dotyczący towarzyszenia: wspólna odpowiedzialność jednostki i wspólnoty

12 maj 2021

(ANS – Rzym) – Tak oto doszliśmy do 9. filmiku wideo-ziarna, stanowiącego dla nas pomoc w lekturze, refleksji i dzieleniu się spostrzeżeniami odnośnie do głównych zagadnień tematycznych dokumentu “Młodzi salezjanie i towarzyszenie – wskazania i dyrektywy”. Ten przedostatni filmik skupia się na następujących kwestiach: 4.13 holistyczne towarzyszenie duchowe; 4.14 oceny kwartalne jako pomoc w rozwoju i 4.15 osobista odpowiedzialność za formację (166 - 171).

Ten trzyminutowy filmik z przesłaniem akcentuje przede wszystkim główny punkt (4.14), jako że mowa w nim jest także o jednym z aspektów, które zostały uwypuklone w badaniu dotyczącym młodych salezjanów i towarzyszenia, którym zostało objętych ponad 4 tys. salezjanów w formacji początkowej i ich przewodników.

Istotnie, z przeprowadzonej ankiety wynika, że jednej strony może to stanowić cenne narzędzie towarzyszenia wspólnotowego, gdzie zespół formatorów towarzyszy na drodze każdemu młodemu współbratu, zachęcając go, udzielając rad, korygując, wzmacniając jego “itinerarium” osobistego rozwoju, a z drugiej – jest także wiele sygnałów mówiących o tym, że złe funkcjonowanie tego narzędzia może być szkodliwe dla “korzenia” zaufania między osobami formującymi i formowanymi, zamiast być duszą, która ożywia i czyni skutecznym towarzyszenie we wszystkich jego przejawach.

Warto w tym miejscu przywołać fragment z “Ratio”, który jest kluczowy, gdy chodzi o kwestię oceniania: “W okresie formacji początkowej, w celu oceny i pubudzania osobistego procesu formacji, powinno się przeprowadzać skrutynia co trzy miesiące. Należy skonfrontować cele fazy i postęp współbrata, weryfikując dojrzałość powołania w zestawieniu z ocenami poprzednimi. Współbrata należy włączyć w weryfikację różnymi sposobami” (FSDB 296). Zaangażowanie człowieka młodego w formację nie jest jedynie wyborem związanym z metodą. Odpowiada raczej innemu kluczowemu przekonaniu dotyczącym formacji, które już wyraźnie przedstawił św. Jan Paweł II w Pastores dabo vobis: “formacja jest w gruncie rzeczy samowychowaniem” (PdV, 69). Bez pełnego udziału tego, kto jest głównym protagonistą każdego etapu formacji, nie może istnieć droga powołaniowego rozwoju.

Na zakończenie tego filmiku wideo, który został zrealizowany w postnowicjacie “San Tarcisio” w Rzymie, głos zabiera również emerytowany przełożony generalny, ks. Pasqual Chavez, który jest członkiem tej wspólnoty, a który mówi w ten sposób: “Nawrócenie wypływa z oczu i z serca. Kiedy staniemy się mistyczni w naszym sposobie wzajemnego szanowania się, w prawdziwym rozpoznaniu w każdym współbracie obecności Bożej, wtedy nasze wspólne życie i praca staną się proroctwem braterstwa; jest to pierwsza usługa, jaką może wyświadczyć ludziom młodym, a która zrodzi nowe wspaniałomyślne powołania”.

Filmik wideo jest dostępny na ANSChannel.

Dodajmy, że ten filmik może być pobrany wraz z materiałami animacyjnymi do niego dołączonymi, co odnosi się również do poprzednich 8 wideo-ziaren  z załączonymi materiałami oraz sekcją multimedialną na stronie poświęconej formacji na: www.sdb.org

InfoANS

ANS - “Agencja iNfo Salezjańska” - jest periodykiem wielotygodniowym telematycznym, organem komunikacji Zgromadzenia Salezjańskiego, zapisanym w Rejestrze Trybunału Rzymskiego pod nr 153/2007.

Ta witryna używa plików cookies także osób trzecich w celu zwiększenia pozytywnego doświadczenia użytkownika (user experience) i w celach statystycznych. Przewijając stronę lub klikając na któryś z jej elementów, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookies. Chcąc uzyskać więcej informacji w tym względzie lub odmówić zgody, kliknij polecenie „Więcej informacji”.