INFORMACJE DOTYCZĄCE ART. 13 RODO – ROZPORZĄDZENIA 2016/679 

Dom Generalny Salezjanów – Siedziba Generalna Salezjanów, znajdująca się w Rzymie przy ul. Marsala 42, C.A.P. 00185 CF C.F. 80017750581 (występująca potem jako “Administrator”), jako administrator danych informuje Cię, że zgodnie z art. 13 Regulaminu EU 2016/679 (“RODO”) Twoje dane będą przetwarzane w sposób i w celu, o których mowa poniżej.

A dokładniej, te informacje dotyczą danych osobowych, które przekazałeś Salezjańskiej Agencji Informacyjnej (ANS).

 

1. Przedmiot przetwarzania danych

Administrator przetwarza następujące dane:

  1. dan 

2. Cele przetwarzania danych

Twoje dane osobowe są przetwarzane:

a) bez Twojej wyraźnej zgody zgodnie z art. 6 lit. b) i e) RODO (c.d. celów usługowych):

  • w celach, które są związane i istotne dla Salezjańskiej Agencji Informacyjnej (ANS);
  • w celach o charakterze administracyjnym i/lub rachunkowym, łączących się z działalnością Salezjańskiej Agencji Informacyjnej (ANS);
  • w celach związanych z rozpowszechnianiem danych osobowych i zdjęć (zdjęcia i wideo) w oficjalnych publikacjach Salezjańskiej Agencji Informacyjnej (ANS), na stronie internetowej Siedziby Generalnej Salezjanów, jak również w przypadku innych wydarzeń, promowanych, organizowanych czy wspieranych przez nią;
  • w celach związanych z kontrolą dotyczącą wykonywania lub wypełniania obowiązków wynikających z przepisów ustawowych, regulaminów, statutów, zarządzeń władz;
  • w celach związanych z prawami (np. prawo do obrony w sądzie);

b) tylko po Twojej wcześniejszej i wyraźnej zgodzie (art. 7 RODO) w następujących celech pomocowych:

  • kontakt za pośrednictwem poczty e-mail, poczty tradycyjnej i/lub sms, i/lub telefonu, newsletter;
  • wysłanie periodycznej publikacji, a także produktu wydawniczego w wersji papierowej pod nazwą “ANS Foto”
  • promocja i rozpowszechnienie inicjatyw wspomnianej publikacji.

3. Metody przetwarzania danych

Przetwarzanie danych osobowych zachodzi w ramach operacji wskazanych w art. 4 nr 2) RODO, takich jak: zbieranie, utrwalanie, organizowanie, przechowywanie, przeglądanie, adoptowanie, modyfikowanie, selekcjonowanie, pobieranie, dopasowywanie, wykorzystywanie, łączenie, blokowanie, komunikowanie, usuwanie lub niszczenie danych. Twoje dane osobowe są poddawane zarówno papierowej, jak i elektronicznej i/lub zautomatyzowanej obróbce. Administrator będzie przetwarzać dane osobowe tak długo, jak to będzie konieczne do osiągniecia celów, o których mowa powyżej, w każdym razie, nie więcej niż 10 lat po ustaniu kontaktu służącemu celom usługi i nie dłużej niż dwa lata od zbierania danych w celu rozpowszechnienia.

4. Dostęp do danych

Twoje dane mogą być udostępnione w celach, o których mowa w art. 2a) i 2b), pracownikom i współpracownikom Administratora lub firm występujących w charakterze menadżerów i/lub odpowiedzialnych za przetwarzanie i/lub administratorów systemu.

Kompilacja stron “rejestracja”, “skontaktuj się z nami”, “newsletter” lub wysyłanie żądań w dowolnym trybie, obejmuje pozyskiwanie danych w pamięci systemów. Informacje są chronione przez system uwierzytelniania i mogą być dostępne tylko dla osób do tego upoważnionych. Żądania informacji drogą e-mail łączą się z przechowywaniem adresu e-mail użytkownika, który jest niezbędny, aby odpowiedzieć na żądania nadawcy. Dotyczy to także danych zawartych w wiadomościach. W przypadku przetwarzania danych na papierze, przyjmuje się niezbędne środki w celu ograniczenia dostępu jedynie do osób upoważnionych do tego. Przetwarzanie danych osobowych będzie oparte na zasadach poprawności, zgodności z prawem, przejrzystości oraz ochrony Twojej prywatności i Twoich praw. 

5. Przekazanie danych

Biorąc po uwagę to, iż Twoje dane osobowe nie zostaną ujawnione, informujemy, że w celach, o których mowa w art. 2a), bez konieczności wyraźnej zgody, Administrator może przekazać je organom nadzorczym, organom sądowym, firmom świadczącym usługi pocztowe, jak również tym podmiotom, którym musi przekazać z mocy prawa dla osiągnięcia wymienionych celów. Powyższe podmioty, o których mowa wcześniej, będą przetwarzać dane jako niezależni administratorzy przetwarzania.

6. Przesyłanie danych

Dane osobowe są przechowywane na serwerach znajdujących się na terenie Unii Europejskiej. Jakkolwiek zrozumiałe jest, że administrator danych, jeśli to konieczne, może również przenieść serwery na terytorium poza UE. W tym przypadku Administrator gwarantuje odtąd, że transfer danych poza terytorium Unii Europejskiej będzie zgodny z obowiązującym prawem, po uwzględnieniu warunków umowy przewidzianych przez Komisję Europejską.

7. Charakter dostarczania danych i konsekwencje odmowy odpowiedzi

Dostarczenie danych do celów, o których mowa w art. 2.a), jest obowiązkowe w odniesieniu do działań, które łączą się i wynikają z relacji ustalonej z Tobą. W przeciwnym razie powyższe usługi nie będą gwarantowane.

Dostarczenie danych w celach, o których mowa w art. 2.b) jest natomiast opcjonalne. W związku z tym możesz zdecydować, że nie przekażesz żadnych danych i odmawiasz późniejszego przetwarzania danych już dostarczonych; w takim przypadku nie będziesz mógł otrzymywać newslettera ani komunikatów dotyczących usług oferowanych przez Administratora danych. Będziesz jednak mieć prawo do usług, o których mowa w art. 2a).

8. Prawa zainteresowanego

W dowolnym momencie możesz domagać się swoich praw w odniesieniu do administratora przetwarzającego dane, zgodnie z artykułami: 15 (prawo dostępu do danych), 16 (prawo do sprostowania), 17 (prawo do bycia zapomnianym), 18 (prawo do ograniczenia przetwarzania), 19 (obowiązek powiadomienia w przypadku poprawienia lub usunięcia danych osobowych lub ograniczenia przetwarzania), 20 (prawo do przenoszenia danych), 21 (prawo sprzeciwu) RODO – Regulamin 2016/679, a także prawo zgłoszenia skargi organom ochrony.

9. Sposoby korzystania z praw

Możesz w każdej chwili skorzystać z praw, o których mowa w artykułach od 15 do 22 Europejskiego Regulaminu 2016/679, wysyłając list polecony na adres Domu Generalnego Salezjanów – Siedziby Generalnej Salezjanów: Casa Generalizia Salesiana denominata Sede Centrale Salesiana con sede in Roma alla via Marsala 42, C.A.P. 00185, e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

10. Administrator, podmioty odpowiedzialne za przetwarzanie  

Administratorem danych jest Dom Generalny Salezjanów – Siedziba Generalna Salezjanów z siedzibą w Rzymie przy ul. Marsala 42, C.A.P. 00185.

Aktualna lista podmiotów odpowiedzialnych i zajmujących się przetwarzaniem jest przechowywana w siedzibie Administratora przetwarzania danych.

InfoANS

ANS - “Agencja iNfo Salezjańska” - jest periodykiem wielotygodniowym telematycznym, organem komunikacji Zgromadzenia Salezjańskiego, zapisanym w Rejestrze Trybunału Rzymskiego pod nr 153/2007.

Ta witryna używa plików cookies także osób trzecich w celu zwiększenia pozytywnego doświadczenia użytkownika (user experience) i w celach statystycznych. Przewijając stronę lub klikając na któryś z jej elementów, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookies. Chcąc uzyskać więcej informacji w tym względzie lub odmówić zgody, kliknij polecenie „Więcej informacji”.