SG – Dekret zatwierdzający nowy Światowy Zarząd ACSSA ze strony Przełożonego Generalnego ks. Ángela Fernándeza Artime

19 grudzień 2022

(ANS – Rzym) – Członkowie Stowarzeszenia Miłośników Historii Salezjańskiej (ACSSA), pod długim rozeznaniu, wybrali nowy Zarząd ACCSA na pięciolecie 2022-2027, który został zatwierdzony przez Przełożonego Generalnego ks. Ángela Fernándeza Artime z datą 5 grudnia 2022 r.

Oto jego skład:

–    Prezes: s. Maria Maul CMW;

–    Sekretarz-skarbnik: ks. Stanisław Zimniak SDB

–    Radni kontynentalni dla Ameryki: s. Maria Imaculada Da Silva CMW i pan Ariel Ivan Fresia SDB;

–    Radne kontynentalne dla Afryki-Madagaskar: s. Inácia Chaquisse CMW i s. Maria Rohrer CNW;

–    Radny kontynentalny dla Azji Południowej: ks. Matthew Kapplikunnel SDB;

–    Radny kontynentalny dla Azji Wschodniej-Oceanii: ks. Nestor Impelido SDB;

–    Radni kontynentalni dla Europy: s. Paola Cuccioli CNW i ks. Bogdan Kolar SDB;

–    Jako członek z urzędu, pełniący funkcję dyrektora Salezjańskiego Instytutu Historycznego: ks. Thomas Anchukandam SDB.

Stowarzyszenie Miłośników Historii Salezjańskiej (ACSSA) zostało założone oficjalnie przez poprzedniego przełożonego generalnego, ks. Juana Edmundo Vecchiego, dekretem z dnia 9 października 1996 r., a jego nowy Statut został zatwierdzony przez obecnego Przełożonego Generalnego, ks. Ángela Fernándeza Artime w dniu 24 maja 2016 r. Jego tożsamość i szczególny charakter określa statut; kieruje nim zarząd, w skład której wchodzi także dyrektor ISS. Zgodnie ze swoim statutem, ACSSA opracowuje i wdraża swoje plany w ścisłej współpracy z ISS.

Podstawowy cel ACSSA jest ujęty w jego Statucie w następujący sposób: “Celem Stowarzyszenia Miłośników Historii Salezjańskiej jest promowanie studiów nad historią salezjańską, zachęcanie do badań, aktualizowania wiedzy, wspieranie współpracy między członkami, animowanie Rodziny Salezjańskiej z historiograficznego punktu widzenia, szerzenie wiedzy o Księdzu Bosko oraz o Zgromadzeniach, Stowarzyszeniach i Grupach, które się od niego wywodzą, czyniąc to w dialogu z podobnymi instytucjami cywilnymi i religijnymi” (por. art. 1).

ACSSA od momentu powstania do dnia dzisiejszego zorganizowała 24 kongresy kontynentalne i 7 światowych. Podsumowanie tej obfitej działalności można znaleźć w 10 opasłych tomach wydanych w serii “ACSSA-STUDI”, a ponadto w 9 tomach serii “ACSSA-VARIA” opublikowano badania zrealizowane przez poszczególnych członków, a także – materiały z obrad dwóch sympozjów kontynentalnych.

Na przestrzeni lat powstały “Sekcje Narodowe”: ACSSA-Polska, ACSSA-Hiszpania, ACSSA-Włochy, ACSSA-Argentyna, ACSSA-Brazylia i ACSSA-Indie. Te, zgodnie z ich regionalnym ukierunkowaniem, promowały różne inicjatywy sprzyjające procesowi badań, studiowania i ochrony dziedzictwa kulturowego Rodziny Salezjańskiej.

Stowarzyszenie liczy obecnie 199 członków (77 CMW, 100 SDB oraz 22 osób świeckich i członków innych grup Rodziny Salezjańskiej), którzy reprezentują placówki salezjańskie ze wszystkich kontynentów. Większość jego członków to pasjonaci historii zaangażowani jako “wolontariusze” w działalność badawczą w wymiarze salezjańskim, którzy są jednak wspierani w tej działalności przez dyskretną grupę zawodowych historyków, a zwłaszcza przez członków Salezjańskiego Instytutu Historycznego w Rzymie.

Nowy Zarząd podjął wiążącą decyzję, aby w najbliższych latach wszyscy członkowie ACSSA skoncentrowali swoje siły na studium tematu misyjnego, zaproponowanego przez Księdza Bosko jako drugi cel założonych przez niego instytutów zakonnych. Wybór ten motywowany jest 150. rocznicą pierwszej wyprawy misyjnej salezjanów (1875) oraz 150. rocznicą pierwszej wyprawy misyjnej Córek Maryi Wspomożycielki (1877). Zamiarem jest podkreślenie tych dwóch rocznic badaniami i studiami, których rezultaty zostaną zaprezentowane w czasie najbliższych seminariów kontynentalnych i międzynarodowego kongresu.

Na stronie ISS-ACSSA, znajdujacej się na stronie oficjalnej Zgromadzenia, można zapoznać się z jego dotychczasową i obecną działalnością.

Ks. Stanisław Zimniak SDB

InfoANS

ANS - “Agencja iNfo Salezjańska” - jest periodykiem wielotygodniowym telematycznym, organem komunikacji Zgromadzenia Salezjańskiego, zapisanym w Rejestrze Trybunału Rzymskiego pod nr 153/2007.

Ta witryna używa plików cookies także osób trzecich w celu zwiększenia pozytywnego doświadczenia użytkownika (user experience) i w celach statystycznych. Przewijając stronę lub klikając na któryś z jej elementów, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookies. Chcąc uzyskać więcej informacji w tym względzie lub odmówić zgody, kliknij polecenie „Więcej informacji”.