Belgia – Zapoznać z rzeczywistością Sudanu Południowego w sercu Europy

28 wrzesień 2016

(ANS – Bruksela) – We wtorek 27 września Giacomo Comino, salezjanin koadiutor, misjonarz pracujący w salezjańskiej Prokurze w Dżubie, w Sudanie Południowym, przyjechał do Brukseli, by omówić w obecności różnych zainteresowanych osób krytyczną sytuację, której muszą stawić czoła tysiące mieszkańców Sudanu Południowego, a także inicjatywy, jakie są podejmowane przez placówki salezjańskie znajdujące się w tym kraju w ramach współpracy pomiędzy salezjanami z inspektorii Afryki Wschodniej (AFE) i “Don Bosco International”.

Ten dzień rozpoczął się śniadaniem prasowym z inicajtywy Komisji Konferencji Episkopatów Wspólnoty Europejskiej i Papieskiej Fundacji “Pomoc Kościołowi w Potrzebie”. Przy tej okazji pan Comino przedstawił szczegółowo pracę, jaką zrealizowali salezjanie od samego początku zaistnienia tej krytycznej sytuacji. Mówił o najbardziej naglących potrzebach w taki sposób, by zachęcić również inne organizacje pozarządowe do działań na rzecz pomocy tym osobom, którymi salezjanie się opiekują. Pana Comino zebranym gościom przedstawił bp Luc Van Looy, salezjanin, biskup Gandawy, który pracował z tym salezjaninem koadiutorem, kiedy obaj byli misjonarzami w Korei.

Po wywiadach, których udzielił przedstawicielom różnych mediów katolickich, pan Comino i ekipa "Don Bosco International" spotkali się z urzędnikami Komisji Europejskiej, którzy są odpowiedzialni za pomoc dla Sudanu Południowego, i przedstawicielami Dyrekcji Generalnej ECHO (Europejskiej Komisji Pomocy Humanitarnej i Ochrony Ludności), aby przyjrzeć się mechanizmom pomocy europejskiej i znaleźć najlepsze możliwości pomocy dla tych wszystkich osób, które przebywają na placówkach salezjańskich.

Wczesnym popołudniem ten pobyt miał dalszy ciąg, co znalazło wyraz w spotkaniu z eurodeputowanym Luigim Morgano, bardzo związanym ze środowiskiem salezjańskim i silnie wspierającym “Don Bosco International” na różnych polach, takich jak kształcenie zawodowe, zatrudnienie młodzieży, projekty Erasmus+ i teraz – pomoc humanitarna. 

Ten wytężony dzień zakończył się spotkaniem instytucjonalnym, w którym uczestniczyli koledzy z belgijskiej NGO “Via Don Bosco”, którego celem było omówienie kwestii większego salezjańskiego wsparcia w Belgii, gdy chodzi o działania realizowane na poziomie lokalnym. Miało także miejsce krótkie spotkanie ze wspólnotą salezjańską z regionu flamandzkiego.  

InfoANS

ANS - “Agencja iNfo Salezjańska” - jest periodykiem wielotygodniowym telematycznym, organem komunikacji Zgromadzenia Salezjańskiego, zapisanym w Rejestrze Trybunału Rzymskiego pod nr 153/2007.

Ta witryna używa plików cookies także osób trzecich w celu zwiększenia pozytywnego doświadczenia użytkownika (user experience) i w celach statystycznych. Przewijając stronę lub klikając na któryś z jej elementów, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookies. Chcąc uzyskać więcej informacji w tym względzie lub odmówić zgody, kliknij polecenie „Więcej informacji”.