Watykan – “Czas słuchania”: koordynatorzy sieci uczelni katolickich gromadzą się, aby się zastanowić nad nowymi wyzwaniami związanymi z duszpasterstwem akademickim

15 grudzień 2023

(ANS – Watykan) – W tym szczególnym dla szkolnictwa wyższego czasie uczelnie katolickie starają się wzmocnić swoją działalność duszpasterską, wprowadzając nowe metody, skupiając się także na współczesnych wyzwaniach kulturowych. Ten zamiar doprowadził do zorganizowania ważnego spotkania pod hasłem “Czas słuchania”. Jego organizatorem była Dykasteria Stolicy Apostolskiej ds. Kultury i Edukacji. To odbyło się w drugiej połowie listopada, a wzięli w nim udział koordynatorzy sieci uczelni katolickich i odpowiedzialni za duszpasterstwo akademickie; jego celem było wzmocnienie współpracy i stworzenia przestrzeni dialogu dotyczącego edukacji katolickiej.

W spotkaniu, które odbyło się 22 listopada, wzięły udział w osobach swoich przedstwicieli: Międzynarodowa Federacja Uniwersytetów Katolickich (FIUC), Stowarzyszenie Katolickich Kolegiów i Uniwersytetów Stanów Zjednoczonych (ACCU), ACCUC (Kanada), Stowarzyszenie Katolickich Uniwersytetów i Kolegiów Afryki i Madagaskaru (ACUHIAM), Stowarzyszenie Katolickich Uniwersytetów Filipin (ACUP), Stowarzyszenie Katolickich Kolegiów i Uniwersytetów Azji Południowo-Wschodniej i Wschodniej (ASEACCU), Federacja Europejskich Uniwersytetów Katolickich (FUCE), Organizacja Katolickich Uniwersytetów Ameryki Łacińskiej i Karaibów (ODUCAL), Rada Szkolnictwa Wyższego “Xavier” z Indii (XBHEI), Międzynarodowe Stowarzyszenie Kolegiów Jezuickich, Studium. OP (Sieć Dominikańska) i sieć “Regnum Christi”.

Ks. Oscar Lozano, salezjanin, koordynator ds. Salezjańskich Instytucji Szkolnictwa Wyższego (IUS), także wziął udział w tym spotkaniu, przybliżając sposób, w jaki salezjanie zawiadują sektorem katolickiego szkolnictwa wyższego.

Następnie uczestnicy dzielili się dwoim doświadczeniem, co dotyczyło przede wszystkim kwestii, które są kluczowe dla obecnego funkjonowania uczelni katolickich, wśród których znalazły się te dotyczące wyzwań związanych z demografią, kulturą, ekonomią i technologią. Za istotne uznano również relacje uczelni z lokalnymi Kościołami i w tym aspekcie przedstawiciel Sieci Salezjańskiej stwierdził, że salezjańskie instytucje starają się wychodzić naprzeciw potrzebom Kościołów lokalnych, wnosząc jednocześnie wkład charyzmatyczny.

Przedstawiciel IUS wyraził również pewne oczekiwania dotyczące nowej Dykasterii ds. Kultury i Edukacji, powołanej do istnienia przez papieża Franciszka na mocy konstytucji apostolskiej  “Praedicate Evangelium” w 2019 r. w celu promocji kultury i edukacji. IUS wyrażają nadzieję, że nowa dykasteria stanie się przestrzenią do dzielenia się, słuchania i planowania pracy edukacyjnej Kościoła w odniesieniu do kultury i do społeczeństwa, co dotyczy zwłaszcza uczelni i  szkolnictwa wyższego. 

Ponadto reprezentant IUS przedstawił dokument “Wytyczne dla duszpasterstwa akademickiego w Salezjańskich Instytucjach Szkolnictwa Wyższego” z  2022 roku, proponując salezjański model duszpasterstwa akademickiego.

To międzynarodowe spotkanie posłużyło jako platforma do refleksji nad wyzwaniami stojącymi przed katolickimi uczelniami, podkreślając znaczenie współpracy, dialogu i wspólnych inicjatyw, podejmowanych w celu sprostania zmieniającym się potrzebom związanym ze szkolnictwem wyższym w dzisiejszym złożonym kontekście globalnym.

InfoANS

ANS - “Agencja iNfo Salezjańska” - jest periodykiem wielotygodniowym telematycznym, organem komunikacji Zgromadzenia Salezjańskiego, zapisanym w Rejestrze Trybunału Rzymskiego pod nr 153/2007.

Ta witryna używa plików cookies także osób trzecich w celu zwiększenia pozytywnego doświadczenia użytkownika (user experience) i w celach statystycznych. Przewijając stronę lub klikając na któryś z jej elementów, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookies. Chcąc uzyskać więcej informacji w tym względzie lub odmówić zgody, kliknij polecenie „Więcej informacji”.