Belgia – Święto Unii Europejskiej: okazja, by uczynić Europę bardziej dostępną dla obywateli
Wyróżniony

09 maj 2017

(ANS – Bruksela) – W dniu dzisiejszym, 9 maja, obchodzone jest Święto Unii Europejskiej dla upamiętnienia “Planu Schumana”, jaki zaproponował ówczesny minister spraw zagranicznych Robert Schuman w dniu 9 maja 1950 roku. Plan ten zakładał wspólną koordynację produkcji stali i wydobycia węgla w RFN i Francji pod jednym zarządem. Ta współpraca miała ułatwić wspólne interesy krajów europejskich, a następnie doprowadzić do stopniowej integracji politycznej, co było warunkiem pokojowych relacji między nimi.

Angel Gudiña

sekretarz wykonawczy “Don Bosco International”

W 2017 roku, 60 lat po podpisaniu “Traktatów Rzymskich”, międzynarodowego porozumienia, które doprowadziło do utworzenia Wspólnoty Europejskiej, ten proces integracji jest zagrożony pomimo sukcesów, które mają wielkie znaczenie dla codziennego życia państw europejskich. Ostatnie wybory we Francji, Holandii i Austrii, w czasie których niektóre z partii podważyły projekt Unii Europejskiej (UE), i  wyniki referendum odnośnie do “Brexitu” w Wielkiej Brytanii, wykazują, że program wspólnotowy nie został utrwalony.

Istotnie, znaczna liczba obywateli UE odczuwa nieufność wobec europejskiego programu i jej instytucji. Aby stawić temu czoła Komisja Europejska opracowała "Białą Księgę w sprawie przyszłości Europy. Refleksje i scenariusze dotyczące przyszłości UE-27", która przedstawia pięć takich scenariuszy wizji UE, jaka powinna być w 2025 r. Te scenariusze mają charakter ilustracyjny (wyjaśniający). Nie są wyłączne ani wyczerpujące.

Z tego też względu “Don Bosco International”, wraz z innymi podmiotami zorganizowanego społeczeństwa obywatelskiego, zaproponowała szósty scenariusz: "Zrównoważona Europa dla swoich obywateli". Jego zwolennicy domagają się UE, w której zrównoważony rozwój znajdzie się w centrum europejskiego projektu: UE w 27 państwach musi dać pierwszeństwo sprawom obywateli Unii, a także tym poza nią. Europa musi zwrócić większą uwagę na swoje fundamentalne wartości społeczne: demokrację i uczestnictwo, sprawiedliwość społeczną, solidarność, zrównoważony rozwój, posznowanie państwa prawa i Praw Człowieka, zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz Europy.

Europa będzie zintegrowana albo jej nie będzie! Salezjanie pracują z młodzieżą, będącą teraźniejszością i przyszłością tych samych społeczeństw, które wykluczają ludzi młodych z procesów podejmowania decyzji. Bycie mostem między Unią Europejską i salezjańskimi placówkami, pomagając młodzieży zrozumieć i czynnie angażować się jako uczciwym obywatelom, znajduje się w centrum misji “Don Bosco International” w Brukseli.  

InfoANS

ANS - “Agencja iNfo Salezjańska” - jest periodykiem wielotygodniowym telematycznym, organem komunikacji Zgromadzenia Salezjańskiego, zapisanym w Rejestrze Trybunału Rzymskiego pod nr 153/2007.

Ta witryna używa plików cookies także osób trzecich w celu zwiększenia pozytywnego doświadczenia użytkownika (user experience) i w celach statystycznych. Przewijając stronę lub klikając na któryś z jej elementów, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookies. Chcąc uzyskać więcej informacji w tym względzie lub odmówić zgody, kliknij polecenie „Więcej informacji”.