Watykan – “Wskazania dotyczące handlu ludźmi”. Zainteresowanie Kościoła i salezjańskiego świata tą “okrutną plagą”

17 styczeń 2019
Foto: © Sekcja ds. Migrantów i Uchodźców (M&R)

(ANS – Watykan) – Papież Franciszek nigdy nie krył swojego wielkiego zaniepokojenia odnośnie do procederu handlu ludźmi, który pociąga za sobą miliony ofiar – mężczyzn, kobiet i dzieci. Jest to niepokój nie tylko papieża, ale wielu innych osób wewnątrz Kościoła i nie tylko, którzy robią wszystko, by zapobiec temu, co Ojciec Święty nazywa “okrutną plagą” i “raną na ciele współczesnej ludzkości”. Owocem długiej drogi refleksji są ukazujące się dzisiaj “Wskazania duszpasterskie dotyczące handlu ludźmi”.

W roku 2018 Sekcja ds. Migrantów i Uchodźców (M&R) watykańskiej Dykasterii ds. Integralnego Rozwoju Człowieka, odnosząc się do problemu handlu i niewolnictwa ludzi, zorganizowało dwa spotkania z biskupami, koordynatorami duszpasterskimi, badaczami, zawodowymi działaczami i przedstawicielami organizacji udzielających się na tym polu. Ich uczestnicy wymieniali swoje doświadczenia i punkty widzenia, omawiając znaczące aspekty tego zjawiska. Zastanawiano się także nad globalną odpowiedzią Kościoła na ten problem, wskazując na silne i słabe punkty, możliwości polityczne i duszpasterskie, jak również – na potrzebę wzmocnienia koordynacji na poziomie światowym.

Ten proces, trwający sześć miesięcy, wydał owoc w postaci “Duszpasterskich wskazań dotyczących handlu ludźmi”, które zatwierdził Ojciec Święty; te chcą ukierunkować pracę Sekcji M&R i jej pracowników.

Niniejsze wskazania są adresowane do diecezji, do parafii, zgromadzeń zakonnych, szkół i uniwersytetów, organizacji katolickich i innych organizacji społeczeństwa obywatelskiego, jak również – wszelkiej innej grupy, która jest gotowa zaangażować się na tym obszarze. Oprócz wskazań dotyczących sytuacji lokalnej i współpracy na odległość znajdują się tam także materiały do homilii, programów formacyjnych i przekazów medialnych.

Ten dokument, liczący 42 strony, zgłębia w szerokim zakresie problematykę handlu ludźmi, umożliwiając jednocześnie odpowiednią lekturę tego zjawiska, jego przyczyn i początków, co ostatecznie pozwola na odpowiednie zrozumienie jego mechanizmów i jego aspektów oraz podjęcie koniecznej walki z handlem ludźmi.  

Handlowi ludźmi, który jest wielkim przestępstwem samym w sobie, towarzyszą inne okrucieństwa i gwałcenia praw człowieka, takie jak niewolnicza praca, wykorzystanie dzieci-żołnierzy, przemoc i wykorzystanie seksualne, handel ludzkimi organami...

Zgromadzenie Salezjańskie i Rodzina Salezjańska jest bardzo aktywna na polu zwalczania i zapobiegania handlowi ludźmi, podejmując liczne inicjatywy na różnych poziomach. I tak np. w inspektorii Afryki Zachodniej Anglojęzycznej (AFW) na uwagę zasługuje program “Girls Os+” (gdzie “Os” oznacza “schronisko” w lokalnym języku krio), realizowany przez “Don Bosco Fambul” w Freetown, w Sierra Leone, którego celem jest resocjalizacja dziewcząt, które padły ofiarą wykorzystania seksualnego, a także – program “Child Protection Centre”, realizowany w Ashiaman, w Ghanie, ukierunkowany na nieletnich wyrwanych handlarzom ludźmi.

A poza tym, salezjańska prokura misyjna “Missioni Don Bosco” w Turynie, we współpracy z salezjańską NGO “Volontariato Internazionale per lo Sviluppo” (VIS), od 2015 roku prowadzi kampanię “Stop handlowi ludźmi”, której celem jest walka z handlem ludźmi i promocja możliwości rozwoju w Ghanie, Senegalu i Etiopii.

I na koniec należy stwierdzić, że salezjańska refleksja w tym temacie sięga także najwyższych szczebli i decydentów politycznych. Dzieje się tak m.in. za sprawą VIS, która to organizacja uczestniczy w “EU Anti-trafficking Platform”, jak również – “Don Bosco International” (DBI), która organizuje, we współpracy z COMECE (Komisja Konferencji Episkopatów Unii Europejskiej) spotkanie dotyczące tego zagadnienia. To odbędzie się 19 lutego w siedzibie Parlamentu Europejskiego, a będą w nim uczestniczyć także ks. Jorge Crisafulli, salezjanin, dyrektor “Don Bosco Fambul” i jedna z dziewcząt – ofiara wykorzystania seksualnego.

Uwzględniając “synodalność”, w duchu której powstał ten dokument, “Wskazania duszpasterskie dotyczące handlu ludźmi” kończą się prośbą o dalsze komentarze i uwagi, skierowaną do zainteresowanych tą refleksją instytucji i osób, a także – modlitwą za wstawiennictwem św. Józefiny Bakhity, świętej patronki ofiar handlu ludźmi..

InfoANS

ANS - “Agencja iNfo Salezjańska” - jest periodykiem wielotygodniowym telematycznym, organem komunikacji Zgromadzenia Salezjańskiego, zapisanym w Rejestrze Trybunału Rzymskiego pod nr 153/2007.

Ta witryna używa plików cookies także osób trzecich w celu zwiększenia pozytywnego doświadczenia użytkownika (user experience) i w celach statystycznych. Przewijając stronę lub klikając na któryś z jej elementów, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookies. Chcąc uzyskać więcej informacji w tym względzie lub odmówić zgody, kliknij polecenie „Więcej informacji”.