SG – Dyrektor w salezjańskiej wspólnocie zakonnej

22 styczeń 2021

(ANS – Rzym) – Program rozpowszechniania dokumentu „Animacja i kierowanie wspólnotą - posługa dyrektora salezjańskiego” zakłada w pierwszych miesiącach 2021 roku lekturę i dzielenie się treściami zawartymi w drugiej części dokumentu: “Dyrektor w salezjańskiej wspólnocie zakonnej”. Pod koniec września ubiegłego roku zaproponowano materiał dotyczący pierwszej części: “Salezjańska tożsamość konsekrowana”. W kwietniu tego roku zostanie zaproponowany wprowadzający w tę problematykę filmik wideo oraz materiały do animacji odnoszące się do trzeciej i ostatniej części dokumentu: “Dyrektor i wspólne posłannictwo salezjańskie”.

Z informacji, które docierają z różnych inspektorii, wynika, że te materiały, stanowiące pomoc w lekturze i przyswajaniu treści dokumentu, są bardzo doceniane przez wiele wspólnot, będąc odpowiednio dostosowane do rytmu i sposobu funkcjonowania każdej z rzeczywistości, inspektorialnych czy lokalnych.

Druga część dotyczy bardziej z bliska dynamiki codziennego życia wspólnoty salezjańskiej oraz posługi animacji i zarządzania, jaką sprawuje w niej dyrektor. Najpierw spotykamy następujący podtytuł: “Strażnik i animator salezjańskiej tożsamości konsekrowanej”. Termin “strażnik charyzmatu” najczęściej się pojawia w 316 korespondencjach, jakie dotarły z wszystkich siedmiu regionów, ze strony dyrektorów, rad inspektorialnych i poszczególnych współbraci. Ten materiał stanowił punkt wyjścia do opracowania odpowiedniego tekstu.

W filmiku wideo radcy ds. formacji i ds. misji, radcy generalny regionów Afryka i Madagaskar, Śródziemnomorskiego, Azja Południowa i Europa Środkowo-Północna wykazują, co znaczy dzisiaj być przewodnikiem duchowym wspólnoty (mistycy), animatorem komunii i współodpowiedzialności (prorocy) i odpowiedzialnym za misję apostolską (słudzy).

Druga część skupia się również na bardzo konkretnych aspektach życia domów salezjańskich, narzędziach i strukturach animacji, jak rada inspektorialna, spotkanie wspólnoty, program wspólnotowy i osobisty, zainteresowanie współbraćmi młodymi i w podeszłym wieku.

Ma się nadzieję, że w tych pierwszych miesiącach roku będzie można przeznaczyć odpowiednią ilość czasu na lekturę i przyswojenie sobie treści tej centralnej części dokumentu. Oprócz wideo zostaną również przesłane inne materiały (power point, formularze dla wspólnoty…), które mają pomóc w przeprowadzeniu refleksji i wspólnotowego dzielenia się spostrzeżeniami.

Linki odsyłające do wideo są dostępne tutaj: www.sdb.org  

InfoANS

ANS - “Agencja iNfo Salezjańska” - jest periodykiem wielotygodniowym telematycznym, organem komunikacji Zgromadzenia Salezjańskiego, zapisanym w Rejestrze Trybunału Rzymskiego pod nr 153/2007.

Ta witryna używa plików cookies także osób trzecich w celu zwiększenia pozytywnego doświadczenia użytkownika (user experience) i w celach statystycznych. Przewijając stronę lub klikając na któryś z jej elementów, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookies. Chcąc uzyskać więcej informacji w tym względzie lub odmówić zgody, kliknij polecenie „Więcej informacji”.