Brazylia – Bp Antônio de Assis Ribeiro, salezjanin: “Myślę, że ukochanie Jezusa... to wyjście naprzeciw temu, kto nas najbardziej potrzebuje”

01 październik 2019

(ANS – Belén) – Zaczęliśmy miesiąc październik – Nadzwyczajny Miesiąc Misyjny, jak tego chciał papież Franciszek. Ten miesiąc jest upamiętnieniem 100 lat promulgacji Listu apostolskiego “Maximum Illud” papieża Benedykta XV, poświęconego szerzeniu wiary katolickiej na całym świecie. W czasie jego trwania, w dniach 6-27 października, będzie się odbywać Specjalne Zgromadzenie Synodu Biskupów poświęcone regionowi Amazonii nt.: “Amazonia: nowe drogi dla Kościoła i na rzecz ekologii integralnej”. Będzie w nim uczestniczyć również bp Antônio de Assis Ribeiro, salezjanin, pomocniczy biskup Belén do Pará. W wywiadzie, którego udzielił, przybliża swoją wizję i mówi o swojej misyjnej pasji.

Księże Biskupie, co nadaje dynamikę i pobudza ewangeliczną pasję głoszenia Ewangelii?

Dysponujemy wielkimi źródłami, które nadają dynamikę naszemu życiu i naszej pracy duszpasterskiej. Z pewnością pobudza nas pasja ewangeliczna, ponieważ Jezus jest naszym nauczycielem, którego głosimy. Oczywiście, zachęcają nas do tej pracy Nauka Społeczna Kościoła i Prawa Człowieka, a jako salezjanie mamy charyzmat, który zbliża nas do ubogich, potrzebujących, a w sposób szczególny – do młodzieży.  

 

Czy możemy mówić o ewangelizacji i promocji ludzkiej?

Kościół nie może myśleć o ewangelizacji bez promocji człowieka. Nie możemy mówić o miłości do Boga bez mówienia o miłości do bliźniego. Dlatego też promocja ludzka jest kluczowym elementem dla głoszenia Ewangelii.

Czy może Ksiądz Biskup coś powiedzieć o swojej pracy duszpasterskiej?

Archidiecezja Belén do Pará liczy około dwa miliony osób; obejmuje 90 parafii, pięć obszarów misyjnych i stajemy przed wielkimi wyzwaniami. Jest to społeczność, która rozwija się w sposób nieuporządkowany. Kościół musi się wykazać ogromną kreatywnością duszpasterską, by mógł zatrzymać przy sobie ludzi i towarzyszyć tym, którzy żyją w skrajnym ubóstwie, doświadczają przemocy, są uzależnieni od narkotyków itd.

Jaka jest sytuacja młodych w Amazonii?

Sytuacja młodzieży w Amazonii jest bardzo złożona i zróżnicowana. Pracujemy wśród młodych autochtonów z różnych grup etnicznych, mających odmienne kultury. Mamy młodych “rivereños”, którzy mieszkają na brzegach rzek, a którzy cierpią z powodów urbanistycznych; mamy młodych “negros”, którzy żyją w miastach, a którzy w większości są bardzo biedni. Z każdą z tych grup wiąże się wyzwanie dotyczące promocji człowieka, jednak największym wyzwaniem, jakie staje przed nami, jest towarzyszenie im na drodze duchowej, do czego potrzeba wiele czasu i kreatywności... Uważam, że ukochanie Jezusa i pasja misyjna oznacza wyjście naprzeciw tym, którzy nas najbardziej potrzebują.  

InfoANS

ANS - “Agencja iNfo Salezjańska” - jest periodykiem wielotygodniowym telematycznym, organem komunikacji Zgromadzenia Salezjańskiego, zapisanym w Rejestrze Trybunału Rzymskiego pod nr 153/2007.

Ta witryna używa plików cookies także osób trzecich w celu zwiększenia pozytywnego doświadczenia użytkownika (user experience) i w celach statystycznych. Przewijając stronę lub klikając na któryś z jej elementów, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookies. Chcąc uzyskać więcej informacji w tym względzie lub odmówić zgody, kliknij polecenie „Więcej informacji”.