Watykan – “Czas Stworzenia” od 1 do 4 września
Wyróżniony

03 wrzesień 2020

(ANS – Watykan) – “Czas Stworzenia” to doroczne wydarzenie ekumeniczne, które odbywa się w dniach 1-4 września, a które chce być czasem modlitwy i działania na rzecz naszego “Wspólnego Domu”. Celem, jaki mu przyświeca w tym roku, jest ponowne rozważenie ekologicznego, ekonomicznego, społecznego i politycznego stylu życia. Hasłem, jakie zostało wybrane na rok 2020, jest: “Jubileusz dla Ziemi”.

W tym wydarzeniu uczestniczy również patriarcha Konstantynopola, Bartłomiej I, który stwierdził: “Już wszyscy podzielają to przekonanie, że w naszym czasie środowisko naturalne jest zagrożone jak nigdy przedtem w historii ludzkości”. Istotnie, jeśli z jednej strony postęp przyniósł wielkie dobrodziejstwa, to z drugiej – te mogą również okazać się niszczące, jeśli są używane w niewłaściwy sposób. Stąd też Bartłomiej I przypomina: “Za ochronę wspólnego dobra, integralności środowiska naturalnego odpowiadają wszyscy mieszkańcy ziemi”.

Jednak pomimo tego, że wiele osób wykazało swoje zaangażowanie w ekologię, państwa nie były w stanie podjąć skutecznych decyzji dla dobra środowiska.

Papież Franciszek w encyklice “Laudato si’” stwierdził: “Naglące wyzwanie ochrony naszego wspólnego domu obejmuje troskę o zjednoczenie całej rodziny ludzkiej w dążeniu do zrównoważonego i zintegrowanego rozwoju, ponieważ wiemy, że wszystko może się zmienić. Stwórca nas nie opuszcza, nigdy nie cofa się w swoim planie miłości, nie żałuje, że nas stworzył. Ludzkość jest jeszcze zdolna do współpracy w budowaniu naszego wspólnego domu” (Laudato si, 13).

W Orędziu na Światowy Dzień Modlitw o Ochronę Świata Stworzonego papież Franciszek wyraża również swoją radość z powodu licznych inicjatyw, na poziomie lokalnym, na rzecz “Wspólnego Domu” i na rzecz ubogich. To zapowiada rok wypełniony różnymi działaniami w rodzinach, w parafiach, w diecezjach, w szkołach i na uczelniach.  

“Cieszymy się również, że wspólnoty wierzących łączą swe siły w celu stworzenia bardziej sprawiedliwego, pokojowego i zrównoważonego świata. Powodem do szczególnej radości jest fakt, że Czas dla Stworzenia staje się inicjatywą prawdziwie ekumeniczną. Wciąż wzrastamy w świadomości, że wszyscy zamieszkujemy we wspólnym domu jako członkowie tej samej rodziny!” – pisze papież Franciszek w Orędziu na Światowy Dzień Modlitw o Ochronę Świata Stworzonego.   

Zwrócenie uwagi na ekologię i budowanie zrównoważonej przyszłości dla młodzieży znajdą się wśród wytycznych, jakie Przełożony Generalny przekaże Zgromadzeniu w programie na najbliższe sześciolecie, 2020-2026.

InfoANS

ANS - “Agencja iNfo Salezjańska” - jest periodykiem wielotygodniowym telematycznym, organem komunikacji Zgromadzenia Salezjańskiego, zapisanym w Rejestrze Trybunału Rzymskiego pod nr 153/2007.

Ta witryna używa plików cookies także osób trzecich w celu zwiększenia pozytywnego doświadczenia użytkownika (user experience) i w celach statystycznych. Przewijając stronę lub klikając na któryś z jej elementów, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookies. Chcąc uzyskać więcej informacji w tym względzie lub odmówić zgody, kliknij polecenie „Więcej informacji”.