Watykan – Abp Hon Tai-Fai mianowany nuncjuszem apostolskim na Malcie

25 październik 2022
Foto: Curia

(ANS – Watykan) – W dniu wczorajszym, w poniedziałek 24 października Biuro Prasowe Stolicy Apostolskiej podało, że arcybiskup Savio Hon Tai-Fai, salezjanin, arcybiskup tytularny diecezji Sila i dotychczasowy nuncjusz apostolski w Grecji, został mianowany nuncjuszem apostolskim na Malcie.

Abp Savio Hon Tai-Fai jest nietypowym nuncjuszem, który nie przebył tradycyjnego przygotowania dyplomatycznego. Urodził się w 1950 r. w Hongkongu, a w 1975 r. złożył śluby zakonne w inspektorii pw. Maryi Wspomożycielki (CIN), obejmującej placówki salezjańskie w Hongkongu, Makau i na Tajwanie.

Wyświęcony na kapłana w 1982 r., uzyskał licencjat z filozofii na Uniwersytecie Londyńskim i doktorat z teologii na Papieskim Uniwersytecie Salezjańskim w Rzymie. Był odpowiedzialny za tłumaczenie Katechizmu Kościoła Katolickiego na język chiński i był wykładowcą teologii w Seminarium Ducha Świętego w Hongkongu.

Był wikariuszem inspektorii CIN w latach 1995-2001, a od 2001 do 2006 r. – przełożonym inspektorii.

W 2004 r. został członkiem Międzynarodowej Komisji Teologicznej, dzięki czemu został zauważony przez ówczesnego kardynała Ratzingera, który później został papieżem Benedyktem XVI, a który w 2010 r. mianował go biskupem i przydzielił do Kongregacji Ewangelizacji Narodów – watykańskiego organu, który do czerwca ubiegłego roku nadzorował tereny misyjne – gdzie abp Hon Tai-Fai pracował jako sekretarz, najpierw przy kardynale Ivanie Diasie, a następnie przy kardynale Fernando Filonim.

W 2012 r. został mianowany członkiem Papieskiego Komitetu ds. Międzynarodowych Kongresów Eucharystycznych, a także w tym samym roku członkiem Papieskiej Rady ds. Popierania Jedności Chrześcijan.

W 2016 r. abp Hon Tai-Fai pełnił funkcję administratora apostolskiego archidiecezji Agana, w wyspiarskim stanie Guam, a rok później został mianowany nuncjuszem apostolskim w Grecji, co było jego pierwszym zadaniem w służbie dyplomatycznej. W ubiegłym roku był też jednym z organizatorów wizyty papieża Franciszka w Grecji (grudzień 2021).

Jako nuncjusz apostolski na Malcie abp Hon Tai-Fai będzie reprezentował Ojca Świętego i Stolicę Apostolską zarówno wobec Kościoła katolickiego na Malcie i Gozo, jak i wobec władz cywilnych, a jego zadaniem będzie umacnianie więzi i komunii między Stolicą Apostolską a Kościołem katolickim w tym kraju. Będzie też dziekanem Korpusu Dyplomatycznego akredytowanego przy Republice Malty.

Malta, licząca około 500 000 mieszkańców, jest krajem tradycyjnie katolickim. W Watykanie obecne są wybitne osobistości wywodzące się duchowieństwa maltańskiego, w tym kardynał Mario Grech, sekretarz generalny Synodu. Nuncjatura apostolska na Malcie pozostawała nieobsadzona od czasu rezygnacji z powodu wieku poprzedniego nuncjusza, arcybiskupa Alessandro d'Errico, przyjętej 30 kwietnia 2022 r. Nuncjusz apostolski na Malcie jest również tradycyjnie akredytowany w państwie Libia, ale ta druga akredytacja nie została jeszcze oficjalnie przyznana.

InfoANS

ANS - “Agencja iNfo Salezjańska” - jest periodykiem wielotygodniowym telematycznym, organem komunikacji Zgromadzenia Salezjańskiego, zapisanym w Rejestrze Trybunału Rzymskiego pod nr 153/2007.

Ta witryna używa plików cookies także osób trzecich w celu zwiększenia pozytywnego doświadczenia użytkownika (user experience) i w celach statystycznych. Przewijając stronę lub klikając na któryś z jej elementów, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookies. Chcąc uzyskać więcej informacji w tym względzie lub odmówić zgody, kliknij polecenie „Więcej informacji”.