USA – Międzynarodowy Dzień Alfabetyzacji: salezjańskie programy na rzecz edukacji młodzieży
Wyróżniony

08 wrzesień 2021

(ANS – New Rochelle) - “Salesian Missions”, Salezjańska Prokura Misyjna z New Rochelle, dołączając do organizacji humanitarnych z całego świata, włączyła się w obchody Międzynarodowego Dnia Alfabetyzacji. Obchody tego Dnia, ustanowionego w 1967 roku, mają podkreślić znaczenie edukacji i alfabetyzacji w społeczeństwie bardziej zrównoważonym. Jego tegoroczne hasło skupia się na przepaści cyfrowej i chce zwrócić uwagę na wyzwania stojące przed całym światem, związane z zapewnieniem edukacji w czasie pandemii.

Kryzys wywołany pandemią przerwał edukację tysięcy dzieci, młodzieży i dorosłych. ONZ szacuje, że 773 miliony osób nie posiada podstawowych umiejętności czytania i pisania, a 617 milionów nie osiąga minimalnego poziomu w zakresie czytania i matematyki.

“Salezjanie skupiają większość swoich wysiłków edukacyjnych na alfabetyzacji, podejmując także szereg innych inicjatyw ukierunkowanych na zdobywanie podstawowych umiejętności” – powiedział ks. Gus Baek, odpowiedzialny za Prokurę Misyjną “Salesian Missions”. “W czasie pandemii salezjanie musieli stawiać czoło różnym wyzwaniom związanym z edukacją, robiąc wszystko, aby zapewnić ludziom młodym dostęp do technologii pozwalającej im pracować zdalnie”.

W kontekście Międzynardowego Dnia Alfabetyzacji “Salesian Missions” poinformowała o niektórych realizowanych przez siebie programach:

W Ekwadorze, we współpracy z Politechniką Salezjańską, realizowano kampanię “Podaruj swój komputer”, projekt, którego celem jest dostarczenie narzędzi technologicznych osobom najbardziej potrzebującym z 12 miast w tym kraju. W sumie zostało przekazanych 500 tego typu narzędzi, które pozwoliły setkom uczniom brać udział w lekcjach w formie zdalnej, a także spotykać się wirtualnie z kolegami z klasy. Ta inicjatywa solidarności pozwoliła młodym znajdującym się w najtrudniejszej sytuacji, jak to stwierdza przełożony inspektorii ekwadorskiej, ks. Francisco Sánchez, być na bieżąco, gdy chodzi o ich edukację. 

W Indiach byli wychowankowie, absolwenci z rocznika 1997 salezjańskiej szkoły “Don Bosco” w Egmore, w inspektorii Indie-Chennai (INM), pomogli niektórym uczennicom, wyposażając je w komputery i tablety, by mogły brać udział w lekcjach online. Ta inicjatywa, nosząca nazwę “Min Siragugal” (Cyfrowe skrzysła), jest koordynowana przez pana Deepu Antony’ego.

We Włoszech ok. 40 uczniów ze wspólnoty “Santa Chiara” w Palermo otrzymało przybory szkolne, żele odkażające i maseczki, a to dzięki pomocy finansowej “Salesian Missions”. Beneficjenci tej pomocy to dzieci w wieku 6-15 lat, których rodzice są bezrobotni, pracują dorywczo lub przebywają w więzieniu. Dzięki temu wsparciu pomoc otrzymało w sumie 12 rodzin.

I na koniec, na Wyspach Salomona kontynuowany jest projekt Szkoły technicznej “Don Bosco” w Henderson, w stolicy Honiara, w ramach którego wsparcie otrzymują dzieci, które mieszkają w pobliżu śmietniska Ranadi. Ci młodzi ludzie, którzy doświadczają wielkiego ubóstwa, bezrobocia i analfabetyzmu, mają możliwość uczęszczania do szkoły i rozwijania swoich umiejętności w zakresie czytania i liczenia. Jest również prowadzony kurs, którego celem jest uwrażliwienie rodziców na znaczenie zapewnienia odpowiedniej edukacji swoim dzieciom, by zamiast wysyłać je do pracy na śmietniskach, posyłali je do szkoły. 

InfoANS

ANS - “Agencja iNfo Salezjańska” - jest periodykiem wielotygodniowym telematycznym, organem komunikacji Zgromadzenia Salezjańskiego, zapisanym w Rejestrze Trybunału Rzymskiego pod nr 153/2007.

Ta witryna używa plików cookies także osób trzecich w celu zwiększenia pozytywnego doświadczenia użytkownika (user experience) i w celach statystycznych. Przewijając stronę lub klikając na któryś z jej elementów, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookies. Chcąc uzyskać więcej informacji w tym względzie lub odmówić zgody, kliknij polecenie „Więcej informacji”.