Hongkong – Zachęta do realizacji snu Księdza Bosko

(ANS – Hongkong) – Salezjańskie dzieło w Hongkongu, zapoczątkowane w 1927 roku, realizuje przede wszystkim charyzmatyczną służbę na rzecz młodzieży najbardziej potrzebującej. W poniższym wywiadzie młody salezjanin kapłan – autochton, ks. Carlos Cheung, przybliża główne elementy animacji misyjnej i powołaniowej w specjalnych regionach administracyjnych, takich jak Hongkong i Makau.

Salezjanie przybyli do Hongkongu prawie 100 lat temu. Jakie jest główne pole salezjańskiego posłannictwa dzisiaj?  

Głównym polem obecnego działania, co zostało ustalone po naszej Kapitule inspektorialnej, jest skupienie się na młodych ubogich i potrzebujących. W 2014 roku inspektoria pw. Maryi Wspomożycielki z siedzibą w Hongkongu (CIN) rozpoczęła nową misję charyzmatyczną, co znalazło wyraz w otwarciu nowej sekcji internatu  “Aberdeen Technical School” (ATS). Uczyniono to przede wszystkim z myślą o 120 ludziach młodych ze „specjalnymi potrzebami edukacyjnymi”, którzy mają trudności z nauką, w rodzinie i życiu społecznym. Mogą również zostać przyjęci ci uczniowie, którzy mają tylko jednego z rodziców lub pochodzą z rodzin z trudnościami rodzicielskimi. Zdajemy sobie sprawę, że również społeczeństwo potrzebuje tego typu usług wspierających rodziców w towarzyszeniu swoim dzieciom. Stąd też charyzmatyczna obecność „ATS” to nie tylko służba na rzecz młodych przeżywających trudności, ale także – na rzecz społeczeństwa Hongkongu. 

Ponadto sekcja ta oferuje pewną możliwość salezjańskim aspirantom „seniorom” w zakresie wybrania powołania, towarzysząc młodym internistom i umożliwiając im życie w jednej wspólnocie salezjańskiej.

A poza tym, oprócz „ATS”, prowadzimy dwie parafie, 13 szkół różnego stopnia i liczne ośrodki młodzieżowe.

Czy Hongkong i Makau potrzebują misjonarzy? Jakie niezbędne cechy powinni oni posiadać?

Pilnie potrzeba misjonarzy w Hongkongu i Makau! Niezbędne cechy, jakie powinni posiadać, to przede wszystkim znajomość/opanowanie języka kantońskiego. A poza tym, potrzeba, by byli komunikatywni i umieli współpracować z innymi salezjanami, naszymi współpracownikami świeckimi i młodzieżą. Powinni to być misjonarze, którzy będą umieć zawiązać współpracę, ponieważ gorliwy i umiejący się porozumieć misjonarz może wydać podwójne owoce, wkładając połowę swojej energii.

Jak przedstawia się animacja powołaniowa w Hongkongu?

W osobie ks. Antoniego Leunga, delegata ds. duszpasterstwa młodzieży i odpowiedzialnego za animację powołaniową w naszej inspektorii, mamy dobrego mentora dla nowych salezjanów, którzy złożą pierwsze śluby w tym roku. On będzie umiał pomóc im w zorganizowaniu różnych działań na polu animacji powołaniowej. Jednym z najważniejszych działań w ramach duszpasterstwa powołaniowego w inspektorii jest miesięczny obóz powołaniowy w Hongkongu, Tajwanie i Makau, gdzie w przygotowanie różnych programów dzielenia się, modlitwy i kierownictwa duchowego, ukierunkowanego na innych ludzi młodych, zaangażowaliśmy naszych młodych salezjanów. W ten sposób nasi młodzi współbracia uczą się, w jaki sposób należy zaplanować różne działania na polu animacji powołaniowej, i mogą współuczestniczyć w wyzwaniach, jakie stoją przed młodymi poszukującymi swojej drogi życia, towarzysząc im w tym rozeznaniu.

Źródło: AustraLasia

InfoANS

ANS - “Agencja iNfo Salezjańska” - jest periodykiem wielotygodniowym telematycznym, organem komunikacji Zgromadzenia Salezjańskiego, zapisanym w Rejestrze Trybunału Rzymskiego pod nr 153/2007.

Ta witryna używa plików cookies także osób trzecich w celu zwiększenia pozytywnego doświadczenia użytkownika (user experience) i w celach statystycznych. Przewijając stronę lub klikając na któryś z jej elementów, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookies. Chcąc uzyskać więcej informacji w tym względzie lub odmówić zgody, kliknij polecenie „Więcej informacji”.