Senegal – Powracający migranci, migrujące dzieci i młodzież w centrum nowego projektu

20 marzec 2020

(ANS - Tambacounda) – W ramach kampanii “Stop handlowi ludźmi”, podjętej przez salezjańską NGO “Volontariato Internazionale per lo Sviluppo” (VIS) i Salezjańską Prokurę Misyjną “Missioni Don Bosco” w Turynie, w celu wsparcia rozwoju i ograniczenia nielegalnej migracji w Afryce Wschodniej i Zachodniej, realizowany jest nowy program. Będą nim objęci, przez 15 miesięcy, dzieci i młodzież, którzy migrują, zwłaszcza z krajów, które są kluczowe, gdy chodzi o międzynarodowy ruch migracyjny: Senegal, Gambia i Gwinea Bissau.

“VIS”, wspólnie ze swoimi partnerami – “COOPI” i “Mani Tese”, rozpocznie realizację projektu “Zainwestować w przyszłość: ochrona, edukacja i zatrudnienie migrantów, którzy wracają, potencjalnych migrantów i migrantów-dzieci bez opieki w Senegalu, Gambii i Gwinei Bissau”.

A konkretnie, w tych trzech krajach podejmie się pracę , której celem będzie polepszenie warunków życia ludzi młodych zagrożonych nielegalną migracją, migrantów powracających, znajdujących się w trudnej sytuacji, oraz migrujących dzieci, a także ograniczenie migracji nielegalnej dotyczącej tych obszarów, które stanowią główne korytarze migracji, prowadzące do Mali, do Mauretanii, i szlaki handlarzy ludźmi wiodące do Afryki Północnej, aż po Hiszpanię i Włochy.

Mowa tu o regionach dotkniętych brakiem bezpieczeństwa żywnościowego, szczególnie wystawionych na ryzyko związane ze zmianami klimatycznymi, suszą i powodziami, z alarmującymi wskaźnikami ubóstwa,  co przyczynia się w znaczny sposób do wewnętrznej migracji, doprowadzając do znaczącej utraty siły roboczej.

W tej stytuacji wspomniany projekt obejmie w sposób szczególny trzy pola działania. Po pierwsze, chce się podnieść praktyczne i teoretyczne umiejętności młodzieży, dostosowując je do aktualnych wymogów rynku pracy, poprzez zapewnienie stypendiów na naukę i praktykę zawodową, a poza tym – przekazanie podstawowego “zestawu narzędzi”, który pozwoli im zapoczątkować własną działalność gospodarczą w skali mikro. 

Po drugie, poprzez ten projekt chce się również wzmocnić istniejące już mechanizmy formalne i nieformalne, które dotyczą opieki psychologiczno-społecznej nad powracającymi migrantami, znajdującymi się w trudnej sytuacji, i migrującymi dziećmi, a poza tym – zapewnić, także w bezpośredni sposób, dzięki miejscowym specjalistom, opiekę psychologiczno-społeczną ukierunkowaną na resocjalizację.

I na koniec, chce się położyć nacisk na informację i uwrażliwienie ludzi młodych nie tylko na zagrożenia związane z nielegalną migracją, ale także i przede wszystkim – na lokalne możliwości, jakie istnieją na danym terenie. Będzie to realizowane poprzez cykl akcji radiowych i wydarzeń kulturalnych, na które złożą się przedstawienia teatralne i projekcje filmów oraz debaty na miejscu, a także we Włoszech.  

Źródło: VIS

InfoANS

ANS - “Agencja iNfo Salezjańska” - jest periodykiem wielotygodniowym telematycznym, organem komunikacji Zgromadzenia Salezjańskiego, zapisanym w Rejestrze Trybunału Rzymskiego pod nr 153/2007.

Ta witryna używa plików cookies także osób trzecich w celu zwiększenia pozytywnego doświadczenia użytkownika (user experience) i w celach statystycznych. Przewijając stronę lub klikając na któryś z jej elementów, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookies. Chcąc uzyskać więcej informacji w tym względzie lub odmówić zgody, kliknij polecenie „Więcej informacji”.