SG – Nowy “podręcznik salezjańskiego dyrektora” będzie rozprowadzany w czasie KG28

27 styczeń 2020

(ANS – Rzym) – Tak bardzo oczekiwana nowa wersja “Podręcznika salezjańskiego dyrektora” zostanie zaprezentowana i będzie rozprowadzana w czasie Kapituły Generalnej 28 (KG28). Będą mogli nabyć ją uczestnicy Kapituły w różnych językach, a po Kapitule – wszyscy pozostali członkowie Zgromadzenia. Pozwoli to wprowadzić ewentualne dodatki czy modyfikacje, jakie Kapituła Generalna mogłaby uskutecznić w odniesieniu do figury dyrektora wspólnoty, zwłaszcza w tym, co dotyczy posłannictwa realizowanego wspólnie ze świeckimi.

Jako że ten podręcznik powstał nie tylko z myślą o dyrektorach, ale także o wspólnotach, ten przyjął również nowy tytuł: Animazione e governo della comunità: il servizio del direttore salesiano (“Animacja i zarząd wspólnotą: posługa salezjańskiego dyrektora”). Pragnieniem Przełożonego Generalnego bowiem jest , aby każdy salezjanin otrzymał egzemplarz tego podręcznika.

Termin “wspólnota”, jaki pojawia się w tytule, ma wiele znaczeń: odnosi się do wspólnoty zakonnej, ale także do wspólnoty wychowawczo-duszpasterskiej. Znajduje to wyraz w samej strukturze podręcznika: pierwsza część odnosi się do tożsamości salezjanów jako osób konsekrowanych, druga – do wspólnoty zakonnem, a trzecia – do posłannictwa dzielonego wraz z licznymi świeckimi i członkami Rodziny Salezjańskiej, aktywnie działającymi w inspektoriach.

Wspólne posłannictwo nie prowadzi wcale do zagubienia czy zaniku tożsamości, wręcz przeciwnie, pierwsze część, dotycząca tożsamości salezjanów jako osób konsekrowanych, bardzo dobrze łączy się z trzecią, odnoszącą się do wspólnoty wychowawczo- duszpasterskiej. Druga część być może w większym stopniu zbliża się do wersji podręcznika z 1986 roku. W duchu Soboru Watykańskiego II, w odpowiedzi na zachętę Nowe wino, nowe bukłaki,  spotykamy tam silną świadomość co do tego, że współczesna władza musi uwzględnić dynamikę braterstwa. Rozeznanie wspólnotowe, bardzo dobrze ukazane w filmie “Ludzie Boga” (2010), opowiadającym o Christianie de Chergé i mnichach z Tibhirine, stanowi pewną dynamikę związaną ze wspólnym życiem, która dyrektorowi i wspólnocie salezjańskiej musi leżeć na sercu.

Rewizja podręcznika dyrektora, który teraz może być  określony jako “Podręcznik wspólnoty”, została zlecona przez poprzednią Kapitułę Generalną, KG27. Poprzedni tekst był z 1986 r. W nowej wersji starano się połączyć treści różnych Kapituł generalnych, nauczanie przynajmniej trzech papieży, różnych przełożonych generalnych, dokumenty Kościoła i Zgromadzenia, uwzględniając przy tym rewolucję cyfrową.

Ten proces rewizji obejmował odpowiednie kwestionariusze, które zostały przesłane do dyrektorów, inspektorów i członków ich Rad, a także odpowiedzi wypracowane wspólnie przez grupy dyrektorów danej inspektorii, do czego doszły dwa seminaria międzynarodowe, opracowanie wersji roboczej przez zawężoną grupę redakcyjną, z czym wiązały się różne etapy robocze z opracowaniem wersji roboczych. W to wszystko byli także zaangażowani członkowie Rady Generalnej. 21 kwietnia 2019 roku Przełożony Generalny wraz z członkami swojej Rady zatwierdził definitywny tekst podręcznika.

Ks. Ivo Coelho SDB

Radca generalny ds. formacji 

InfoANS

ANS - “Agencja iNfo Salezjańska” - jest periodykiem wielotygodniowym telematycznym, organem komunikacji Zgromadzenia Salezjańskiego, zapisanym w Rejestrze Trybunału Rzymskiego pod nr 153/2007.

Ta witryna używa plików cookies także osób trzecich w celu zwiększenia pozytywnego doświadczenia użytkownika (user experience) i w celach statystycznych. Przewijając stronę lub klikając na któryś z jej elementów, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookies. Chcąc uzyskać więcej informacji w tym względzie lub odmówić zgody, kliknij polecenie „Więcej informacji”.