SG – Siła i słabość idą w parze

02 listopad 2021

(ANS – Rzym) – “Patrząc na 23 nowych misjonarzy 152. Salezjańskiej Wyprawy Misyjnej, możemy powiedzieć, że przeżywamy wielką radość, dziękując Panu za ten wielki dar. Wiemy, że wcale nie jest łatwe, co dotyczy zwłaszcza dwóch ostatnich lat, by zdecydować się na wyjazd jako misjonarze ad gentes, co łączy się często z wielomiesięcznym oczekiwaniem zanim ten wyjazd dojdzie do skutku. Nie dziwimy się więc, że od misjonarza żąda się, by był ‘silny i mężny’. A przy tym także ‘pokorny’, ponieważ wiele osób wiąże z nim wielkie oczekiwania”. Tak twierdzi ks. Pavel Ženíšek, salezjanin, członek sektora misyjnego Zgromadzenia, w refleksji dotyczącej misji ze spojrzeniem na “mapę” salezjanów misjonarzy wyjeżdżających w ramach najbliższej wyprawy misyjnej.

Ks. Ženíšek kontynuuje: “A jeśli, pomimo szczerego rozezania i uczcziwego przygotowania, ten nie jest w stanie sprostać oczekiwaniom, nie umie sobie poradzić? Co wtedy robimy? Intencja modlitwy papieża Franciszka na ten miesiąc jest związana właśnie z tymi, którzy cierpią na depresję lub “burnout” (wypalenie): Módlmy się, aby osoby cierpiące na depresję albo burnout znajdowały u wszystkich wsparcie i światło, otwierające na życie.

Tak to wyjaśnia radca generalny ds. duszpasterstwa młodzieży, ks. Miguel Ángel García: “Burnout może być tłumaczony jako ‘wypalenie wszystkiego’, z odniesieniem do sił danej osoby. Przeżywa burnout ten, kto już nie ma więcej siły, który zużył wszystkie energie i nie jest w stanie je odzyskać. Także działacze duszpasterscy mogą cierpięć na ten syndrom: wyczerpanie emocjonalne, depersonalizacja i brak satysfakcji osobistej.  Mówimy o normalnych osobach, którzy rozpoczęły wspaniałomyślnie i z oddaniem swoją służbę, a które wypaliły się. Wsłuchiwanie się w ich dyskomfort i pomaganie im w odczytywaniu w rzeczywistym świetle ich sytuacji wewnętrznej i zewnętrznej, może im pomóc podjąć odpowiednie decyzje, które pozwolą podtrzymać zapalony “płomień” ich oddania.  Z pewnością jest to płomień, który trzeba podtrzymywać modlitwą i innymi formami pomocy duchowej, ale trzeba przyznać, że czasem konkretne warunki, w których jest realizowana posługa duszpasterska są takie, że mogą wypalić enerie ewangelizatorów, przynajmniej niektórych”.

Dodaje ks. Ženíšek: “Musimy być wrażliwi na tych ludzi, którzy mogą być nam bliscy, a może nawet są wśród nas. Nie tylko okazując szacunek dla ich kruchości, ale także pozwolić, by nas niepokoiły. Apostoł i misjonarz św. Paweł z Tarsu pisze: ‘Albowiem ilekroć niedomagam, tylekroć jestem mocny’ (2 Kor 12,10). Jeśli spojrzymy na Chrystusa w Ewangelii, dostrzegamy, że  nie tylko jego wielka moc, z którą działał dla dobra ludzi, ale – na koniec – także jego słabość i niemoc na krzyżu przyniosły nam zbawienie.

Jesteśmy zgromadzeniem aktywnym i silnym, czynimy wiele dobrych rzeczy, realizujemy wiele dzieł, także dzięki naszym misjonarzom. Bez ich odwagi, determinacji i ich energii nie bylibyśmy nigdy tymi, którymi mamy być – wiernymi synami Księdza Bosko.

Ale nie możemy bać się przyznać i zaakceptować naszych ograniczeń, pokazać Bogu nasze puste ręce. Oczywiście, dzięki wierze i łasce oraz naszej ufności złożonej w Duchu Chrystusa możemy zrobić o wiele więcej niż myślimy. Ale za współczesnym teologiem Tomasem Halikiem i architektami wieżowców możemy jednocześnie powtórzyć: to, co się nie trzęsie, nie jest stałe”.

InfoANS

ANS - “Agencja iNfo Salezjańska” - jest periodykiem wielotygodniowym telematycznym, organem komunikacji Zgromadzenia Salezjańskiego, zapisanym w Rejestrze Trybunału Rzymskiego pod nr 153/2007.

Ta witryna używa plików cookies także osób trzecich w celu zwiększenia pozytywnego doświadczenia użytkownika (user experience) i w celach statystycznych. Przewijając stronę lub klikając na któryś z jej elementów, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookies. Chcąc uzyskać więcej informacji w tym względzie lub odmówić zgody, kliknij polecenie „Więcej informacji”.