Włochy – Zakończenie Wizyty d’Insieme dla Regionu Śródziemnomorskiego

04 sierpień 2017

(ANS – Rzym) – W dniach 31 lipca – 3 sierpnia, w Domu Generalnym Salezjanów w Rzymie odbyła się Wizyta d’Insieme, której obrady prowadzili: Przełożony Generalny ks. Ángel Fernández Artime, jego wikariusz – ks. Francesco Cereda, a także niektórzy z członków Rady Generalnej. Obecni byli inspektorzy i rady inspektorialne poszczególnych inspektorii Włoch, Portugalii, Hiszpanii i Bliskiego Wschodu. Celem Wizyty d’Insieme była weryfikacja i zaplanowanie działalności różnych sektorów animacji Zgromadzenia po wysłuchaniu sprawozdań radców poszczególnych sektorów i radcy regionalnego.

W ostatnim dniu obrad Przełożony Generalny ks. Ángel Fernández Artime, po podziękowaniu obecnym za to spotkanie, które przebiegało w klimacie jedności i braterstwa, a także za pracę przygotowawczą, jaką wykonali inspektorzy i rady inspektorialne, wskazał na 13 punktów, które zawierają wskazówki co do dalszej drogi i głównych wyzwań, jakie stoją przed Regionem Śródziemnomorskim.

Ten Region, który powstał zaledwie kilka lat temu, już ma swoją tożsamość i stawia pierwsze kroki w kierunku drogi, którą charakteryzuje jednolitość i międzynarodowość, jak to stwierdził radca Regionu Śródziemnomorskiego – ks. Stefano Martoglio.

Ks. Ángel Fernández Artime w swoim przemówieniu, jakie wygłosił na zakończenie tej Wizyty, uwypuklił swoje przekonanie co do pozytywnego przebiegu procesu, jaki jest realizowany w Regionie Środziemnomorskim, i to pomimo zrozumiałych trudności, przypominając o znaczeniu charyzmatycznego wkładu, jaki oferuje Zgromadzeniu.

A poza tym, Przełożony Generalny, kierując do wszystkich uczestników braterskie pozdrowienia, poinformował o tymczasowym przeniesieniu wspólnoty “Don Rua” z Pisany do Domu “Sacro Cuore” w Rzymie.

InfoANS

ANS - “Agencja iNfo Salezjańska” - jest periodykiem wielotygodniowym telematycznym, organem komunikacji Zgromadzenia Salezjańskiego, zapisanym w Rejestrze Trybunału Rzymskiego pod nr 153/2007.

Ta witryna używa plików cookies także osób trzecich w celu zwiększenia pozytywnego doświadczenia użytkownika (user experience) i w celach statystycznych. Przewijając stronę lub klikając na któryś z jej elementów, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookies. Chcąc uzyskać więcej informacji w tym względzie lub odmówić zgody, kliknij polecenie „Więcej informacji”.